Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Vakbeurs voor energie & industrie pro’s

Een zakelijke beurs specifiek voor professionals betrokken bij de industriële energievoorziening en -transitie.

Nederland moet in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Het aandeel dat de industrie momenteel in CO2-uitstoot voor z’n rekening neemt, bedraagt ruim 40%, waarvan 78% afkomstig is van de zware industrie. De sector, die een belangrijke aanjager is van welvaart, staat dus voor een grote opgave.

Dat die opgave inmiddels hoog op de industriële agenda’s staat, bleek al tijdens de Summit Energie & Utilities, een jaarlijkse bijeenkomst voor bestuurders en stakeholders uit – onder meer – de industrie. Hier werd herbevestigd dat snel forse maatregelen nodig zijn, maar ook dat dit kansen met zich meebrengt; een overtuiging die ook leeft bij brancheorganisaties en politiek.

Ook in de dagelijkse industriële praktijk is de energietransitie steeds meer top of mind. In toenemende mate bestaat dan ook de behoefte aan een specifiek zakelijk evenement waarop professionals uit het industriële heat and power segment praktische tools krijgen aangereikt waarmee zij daadwerkelijk de energietransitie kunnen vormgeven.

Industrial Heat & Power vindt plaats gelijktijdig en in colocatie met Vakbeurs Energie en de beurs Ecomobiel, op 9, 10 en 11 oktober in Den Bosch en is opgebouwd uit de segmenten Monitoring & Advies, Stoominstallaties, Warmtepompen & Koeltechniek, WKK & Electra-installaties, Aandrijftechniek & Perslucht en Gebouw & Proces Optimalisatie.

Net als Vakbeurs Energie dit jaar, heeft de eerste editie van Industrial Heat & Power als thema ‘Samen Werken in Transitie’. Industrial Heat & Power gaat vergezeld van een geheel zelfstandige inhoudelijke beursprogrammering, bestaande uit symposia, seminars en workshops in samenwerking met brancheverenigingen en bedrijfsleven.

Ga terug