Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Energie besparen met isoleren

Foto: Armacell

Wie zijn procesleidingen en procesinstallaties isoleert, kan veel energie besparen, vaak meer dan men denkt. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft op haar website een aantal tips om industriële processen te isoleren. Hieronder een samenvatting.

Isolatieniveau
Wanneer bij industriële processen energie verloren gaat, kan dit betekenen dat er sprake is van een relatief laag isolatieniveau. Bedrijven baseren hun isolatiespecificaties mogelijk alleen op veiligheidseisen en niet op energiebesparing. Ook slechte isolatie en niet-geïsoleerde onderdelen kunnen onnodig energieverlies betekenen.

Oorzaken slechte isolatie
Warmte- of koudeverlies in bestaande isolatiesystemen heeft een aantal oorzaken. Zo kunnen er naden ontstaan door een slechte aansluiting van isolatie of beplating. Isolatiemateriaal kan zijn beschadigd of er is sprake van onderbroken of natte isolatie (warmte-/koudebruggen). Ongeïsoleerde flenzen of appendages kunnen eveneens leiden tot warmte- of koudeverlies.

Opsporen slechte isolatie
Slechte isolatie kun je op verschillende manieren opsporen. Dit kan onder meer met de TIPCheck audit die European Industrial Insulation Foundation (Eiif) heeft ontwikkeld. Gecertificeerde TIPCheck-engineers kunnen dit onderzoek uitvoeren en brengen advies uit over optimalisatiemogelijkheden en terugverdientijden van eventuele nodige investeringen.

Optimale isolatiedikte en -prestatie
Wil je energieverliezen beperken, dan zul je moeten kiezen voor de meest optimale isolatiedikte en/of -prestatie en is regelmatig onderhoud nodig.De keuze hangt af van meerdere factoren. Denk aan de actuele energieprijs, de kosten van de isolatie, de complexiteit van de leidingen, de bedrijfsuren, de temperatuur van het medium in de leidingen en installaties en andere fysieke omstandigheden. Ook de eventuele CO2-prijs en toekomstige ontwikkelingen in energie- en emissiekosten kunnen bedrijven meenemen in de overweging om te komen tot het optimale isolatiesysteem. De Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI) heeft hiervoor een rekentool ontwikkeld.

Isolatiematerialen
Er zijn verschillende isolatiematerialen. Aangezien iedere procesleiding of -installatie uniek is, is het van belang dat bedrijven bij de keuze van het materiaal rekening houden met onder meer de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde), de soortgelijke massa, de toelaatbare bedrijfstemperatuur, het brandgedrag en het vochtgedrag.

Terugverdientijden
Het maken van de juiste keuze is niet altijd eenvoudig. Toch loont het investeren in isolatie. In veel gevallen kan de investering in het isoleren van niet geïsoleerde delen van installaties en leidingen met hoge mediumtemperaturen binnen enkele maanden zijn terugverdiend. Extra investeringen in een verbeterd isolatiesysteem verdienen zich volgens RVO vaak binnen twee jaar terug. Voorwaarde is wel dat er een verbeterd pakket word aangebracht als de isolatie moet worden vervangen. De grootste kostenpost van isoleren zit in de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Extra kosten voor een beter materiaal (met een lagere λ-waarde, of hogere isolatiedikte) zijn daardoor relatief beperkt. Het advies van RVO luidt dan ook om op het moment van vervanging kritisch te kijken naar het meest optimale isolatiepakket.

Daarnaast komen investeringen in energiezuinige isolatie mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek -  indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze regeling levert gemiddeld 13,5% voordeel op.

Ga terug