Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Armacell – prestaties, besparingen en veiligheid (advertorial)


De Europese Green Deal (EGD) verhoogt de druk op de industrie om efficiënte maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en voorziet in een verplichte vermindering met 55% tegen 2030. Maar liefst 10% van de noodzakelijke CO2-besparingen kan worden bereikt door verbeterde of vervanging van beschadigde isolatie. Het isoleren van procesapparatuur met oplossingen van Armacell is een van de eenvoudigste en meest efficiënte maatregelen om energie te besparen in de industrie.

(Advertorial)

Hoewel industriële installaties een enorm energiebesparingspotentieel bieden, bestaan er geen wettelijke voorschriften voor een energie-efficiënte isolatie van operationele installaties. Zoals de European Industrial Insulation Foundation (EiiF) heeft aangetoond, kan in heel Europa jaarlijks 40 miljoen ton CO2  worden bespaard als fabrieken worden geïsoleerd volgens VDI 4610, klasse C. Als dit enorme energiebesparingspotentieel in de Nederlandse industrie wordt gerealiseerd, zou dat een vermindering van het energieverbruik met ongeveer 956 ktoe en een vermindering van de CO2-uitstoot met 2.720 kt betekenen. Het nationale isolatiebesparingspotentieel komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 708 000 huishoudens of 1,4 miljoen auto's.

Innovatieve isolatiesystemen voor uiteenlopende eisen

De eisen die aan de isolatie van industriële apparatuur worden gesteld, zijn even uiteenlopend als de diverse industriële sectoren. Stabiliteit en betrouwbaarheid zijn echter van essentieel belang, ongeacht de bedrijfstak, omdat ongeplande uitvaltijd niet getolereerd kan worden. Hoewel het kerndoel van isolatie hetzelfde blijft - prestaties en energie-efficiëntie - betekenen de verschillen in bedrijfsomstandigheden dat de eisen en overwegingen voor isolatiesystemen verschillen. Extreme bedrijfstemperaturen, beperking van corrosie onder isolatie (CUI), geluidsbescherming, clean-room omgevingen en brandveiligheid zijn belangrijke eisen waaraan alleen kan worden voldaan door.

Hoger rendement, snelle afschrijving

De isolatieoplossingen van Armacell verlagen de energiekosten voor de exploitanten en pakken de klimaatverandering aan door CO2-uitstoot te voorkomen. Ze zorgen voor een snelle afschrijving en minimaliseren het risico van stilstand door ongeplande onderhoudswerkzaamheden. Zelfs renovatie terwijl de faciliteit operationeel blijft, is geen probleem met de gemakkelijk te installeren oplossingen van Armacell.

Het isoleren van procesapparatuur met AF/ArmaFlex Evo of ArmaGel zorgt voor een langdurige veilige werking van de installatie en verhoogt de efficiëntie ervan. De isolatiematerialen beschermen de installaties tegen mechanische schokken en verlengen de levensduur door het aantal schakelcycli te verminderen. AF/ArmaFlex Evo en ArmaGel hebben uitstekende thermische isolatie-eigenschappen. De Aerogel-producten leveren tot 5 maal het thermische rendement van conventionele isolatiematerialen en maken het mogelijk om met uiterst dunne lagen de vereiste of gewenste isolatiewaarden te bereiken. Armacell biedt oplossingen waarbij afzonderlijke componenten feilloos op elkaar aansluiten en als systeem worden getest: ArmaFix leidinghangers, de ArmaProtect passieve brandbeschermingsreeks, flexibele beklede Arma-Chek 2-in1 producten en ArmaFlex lijmen vullen het systeem aan om een langdurige functionaliteit te garanderen.

Lage rookdichtheid, hoge graad van corrosiebescherming

De nieuwe generatie AF/ArmaFlex Evo voldoet aan brandklasse B/BL-s2,d0 en verhoogt de brandveiligheid in gebouwen. ArmaGel HT is geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen tot +650 °C, ArmaGel DT voor duale en cryogene temperaturen tot -196 °C. Beide isolatiematerialen zijn getest door het InnCoa-instituut (Neustadt/Donau, Duitsland), dat gespecialiseerd is in corrosietests, en hebben een uitstekende corrosie (CUI) beschermingsindex

In 2005 introduceerde Armacell een uniek partnerprogramma: de ArmaFlex Systeemgarantie. Vandaag, 15 jaar later, profiteren meer dan 75 Nederlandse isolatiebedrijven van dit unieke concept. Zij worden door Armacell gecertificeerd en krijgen een verlengde garantie op AF/ArmaFlex-producten voor specifieke projecten. Klanten, architecten, handelspartners en aannemers profiteren allemaal van dit kwaliteitssysteem.

Beyond better. Prestaties leveren die verder gaan dan de verwachtingen

Welke verwachtingen u ook hebt van Armacell, het bedrijf is vastbesloten om ze te overtreffen. Armacell voegt waarde toe door haar individuele producten, systeemoplossingen en de expertise van haar medewerkers. Dankzij een nauwe samenwerking met haar klanten levert Armacell betrouwbare oplossingen voor de lange termijn. De toegevoegde waarde van deze oplossingen verbetert de prestaties en helpt bij het besparen van waardevolle hulpbronnen - verder dan verwacht.

Ontdek hoe Armacell waarde kan toevoegen aan uw project en ontdek de nieuwste innovaties van de leider in flexibele technische isolatie: www.armacell.nl.

Ga terug