Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“De waterstoftransitie vraagt om samenwerking”

Interview met Jelle Blekxtoon (FME)


In het kader van de verduurzaming heeft de industrie niet alleen CO2-vrije elektriciteit nodig, maar ook moleculen. Als energiedrager én als grondstof voor de productie van staal, kunstmest en kunststoffen. Tijdens de bijeenkomst zal onder meer ingegaan worden op de visie vanuit de maak- en procesindustrie, de infrastructuur- en opslag, en kansen vanuit Nederlands perspectief. Jelle Blekxtoon, Business Development Manager Hydrogen bij FME licht de bijeenkomst toe.

“Als Nederland hebben we een grote uitdaging om richting 2030 3 tot 4 gigawatt aan waterstof als productiecapaciteit te hebben. Met name als je kijkt naar de industrie, dan moet deze sector flinke stappen zetten om de CO2-footprint te verlagen. Een logische oplossing zou de inpassing van waterstof kunnen zijn in bepaalde gedeeltes van het proces.

Tegelijkertijd brengt dit ook extra uitdagingen met zich mee. Zo ontbreekt het aan incentives om bedrijven te stimuleren om er echt mee aan de slag te gaan. Uiteraard zijn er pioniers, maar tegelijkertijd is het voor veel bedrijven lastig om het business model rond te krijgen. Richt het juiste ecosysteem in voor groene waterstofprojecten en stop met het willen vergelijken van die business case van groene waterstof met goedkopere fossiele alternatieven ”,  zegt Blekxtoon.

Naast de benodigde positieve business modellen moet ook de technologie zich nog verder ontwikkelen. “De belangrijkste technologieën om waterstof te produceren én in te passen in de bedrijfsprocessen zijn nog volop in ontwikkeling. Ook in de opschaling en commercialisatie moeten nog flinke stappen worden gemaakt. De maakindustrie is klaar om hun waterstoftechnologie op te schalen maar loopt tegen beperkingen aan zoals wet- en regelgeving, lange-termijn perspectief, lange vergunningen-trajecten en de juiste afstemming op eindgebruikers. De waterstoftransitie vraagt om samenwerking. Het is belangrijk dat diverse partijen projecten gezamenlijk oppakken. De maakpartijen moeten de technologie verder opschalen in samenspraak met initiële eindgebruikers.”

Het waterstofthema wordt vanuit verschillende hoeken belicht tijdens de bijeenkomst Dutch Hydrogen Days: Waterstof in de Industrie. Blekxtoon: “In Nederland wordt op allerlei fronten hard gewerkt aan de waterstoftransitie. Denk aan de ontwikkeling van de waterstofvoorziening, groene en blauwe waterstofproductie, de import van waterstof(dragers), een waterstof backbone (HNS), opslagfaciliteiten (HyStock), installaties om die waterstof te kunnen gebruiken, en een waterstofmarkt (HyXchange).

Samen met Anouk van de Berg (Gasunie), Stijn Schlatmann (BlueTerra), Alex Kaat (NLhydrogen) en Diederick Luijten (Air Liquide) zullen we de waterstoftransitie vanuit verschillende hoeken belichten. Daarbij zullen we de volgende vragen beantwoorden: Waar staat de ontwikkeling van CO2-arme schone waterstof in Nederland? Hoe zit het met de infrastructuur: waar staan we met de uitrol en wie kan aansluiten? Waar past CO2-arme waterstof in de transitie naar groene waterstof? Waar liggen de belangrijkste kansen voor de Nederlandse industrie? Hoe wordt eigen productiecapaciteit in eigen land afgestemd op import van waterstof?

Ook de invloed van waterstof op de productieprocessen zal worden belicht. “Bedrijven die nu aardgas gebruiken en dit willen vervangen door waterstof zullen mogelijk hun processen moeten aanpassen. Zo heeft de overstap van aardgas naar waterstof bijvoorbeeld impact op de productkwaliteit van de stenen die steenproducenten produceren. Er komt dus een hoop bij kijken om de overstap op een nieuwe energiedrager te maken. Kortom, er zijn veel zaken die de komende tijd moeten worden aangepakt om van de waterstoftransitie een succes te maken.”

Dutch Hydrogen Days: Waterstof in de Industrie
Donderdag 12 oktober, 15:00 - 16:30
Industrial Heat & Power - Podium Industrie

Ga terug