Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Waterstof in de Industrie

 • Datum:
  donderdag 14 oktober 2021
 • Tijd:
  15:00 - 16:30
 • Locatie:
  Industrie Theater

 • Titel: Waterstof in de industrie, door Taco Hoencamp, H2-platform
  - Inleiding toepassingen van waterstof in de industrie
  - Sectoren waarvoor waterstof heel belangrijk wordt
  - Ontwikkeling van de waterstofketen van produktie, transport en gebruik
  - Rol van H2 Platform bij het versnellen van de ketenontwikkeling

  Title: High hydrogen gas turbine retrofit to enable a low carbon reliable electricity system

  Abstract: Flexibility is key to support future electricity generation. The growth in renewable solar and wind energy has emphasized the need for flexibility. Flexibility to reliably balance the load on the energy grid with the ability to rapidly adjust output while using cost effective fuels which also minimize carbon output. Gas turbines with a retrofit for hydrogen operation offers a low carbon solution to support the stability of the energy grid. However, hydrogen is a highly reactive fuel and presents challenges for industry standard dry low NOx combustors to switch between natural gas and hydrogen fuel blends while remaining stable and with NOx emissions always below stringent limits. Significant concerns regarding emission compliance, combustion dynamics and stability must be addressed prior to operation on these fuels. To address this, a consortium consisting of equipment manufacturers, academia and end-users was set-up. The key objective is to develop a gas turbine combustor retrofit solution for fuel flexible operation from 100% natural gas to 100% hydrogen, and any mixture thereof, suitable for gas turbines between 1-300 MW.

  The mainly Dutch consortium, led by Thomassen Energy, developed a road map for gas turbine hydrogen combustor development with the objective to have a demo project with a large gas turbine running on 100% hydrogen by 2024. We recently reached an important mile stone by testing of a gas turbine combustor design that can run on any fuel of mixture of hydrogen and natural gas.

  In this presentation Peter Stuttaford, the CEO of Thomassen Energy will present the HighHydrogen combustor road map, the first test results and potential application for hydrogen retrofits of gas turbines. Professor Sikke Klein of the TU Delft will discuss the challenges with hydrogen application in gas turbines and potential solutions.

  Titel: de rol van waterstof bij Yara
  Yara Sluiskil is de grootste kunstmestfabriek van noordwest Europa, die waterstof al meer dan 90 jaar gebruikt als grondstof. Het moederbedrijf begon de productie ooit op basis van het Birkeland-Eyde proces en ook grootschalige elektrolyse paste Yara tot begin jaren ’90 van de vorige eeuw reeds grootschalig toe. In Sluiskil begon de productie ooit met het waterstofrijke cokesgas van de naastgelegen fabriek. In de jaren ’60 werd omgeschakeld naar Groningengas en toen in 1998 hoogcalorisch aardgas vanuit de Noordzee via de interconnector beschikbaar kwam werd dat een belangrijke waterstofbron. In 2018 was Yara de eerste klant van de nieuwe waterstofentiteit van Gasunie waarbij via een bestaande loze aardgasleiding restwaterstof van Dow wordt ingenomen. Slimme koppelingen maken zit Yara in de genen, zo is ook sinds 2009 een directe connectie met de naastgelegen glastuinbouw waar restwarmte en CO2 aan geleverd wordt. Sinds 1990 bereikte Yara Sluiskil reeds een broeikasgas footprint reductie van 65% ondanks dat de productie fors toenam, maar met de Climate Roadmap 2030 wil Yara reeds 85% reductie in 2030 bereikt hebben. Oftewel uitdagend gesteld: 20 jaar eerder de klimaatdoelen halen dan gepland!

  - Wat is de reden waarom Yara als Noors bedrijf zulke grootschalige projecten heeft uitgevoerd en ook een ambitieuze Climate Roadmap heeft
  - Wat zijn de grootste hindernissen om de Roadmap voor 2030 te realiseren?
  - Hoe zit het nu eigenlijk precies met de bruto en netto emissie in Sluiskil?

  Spreker: Gijsbrecht Gunter, ERC Manager (Externe Relaties & Communicatie), Yara Sluiskil


  Titel: Groene Waterstof
  Nederland heeft een uitgelezen startpositie om groot worden in groene waterstof. We hebben de Noordzee voor wind-op-zee, een waterstof backbone en reeds bestaande vraag voor waterstof. Met wind-op-zee heeft Nederland laten zien hoe een competitieve -subsidie vrije - markt gemaakt kan worden. Welke lessen kunnen we daarvan leren voor het opzetten van de waterstof economie?

  - Waterstof en de lessen uit Wind-op-Zee
  - Waarvoor zouden we waterstof voor moeten gebruiken?
  - Moeten we eerst beginnen met groene waterstof of met meer hernieuwbare elektriciteit?
  - Is er wel genoeg elektriciteit voor groene waterstof?

  Spreker: Julius Smith, Head of Business Development Benelux, Ørsted

  Moderator:
  - Taco Hoencamp, thema leider industrie en energie, H2-Platform
  Sprekers, o.a.:
  - Peter Stuttaford, CEO Thomassen Energy;
  - Sikke Klein, Professor TU Delft;
  - Gijsbrecht Gunter, Yara
  - Julius Smith, Ørsted
 • Sprekers/Partners:

  Sikke Klein
  Sikke Klein
  Peter Stuttaford
  Peter Stuttaford
  Gijsbrecht Gunter, Yara
  Gijsbrecht Gunter, Yara
  Taco Hoencamp, H2 Platform (Moderator)
  Taco Hoencamp, H2 Platform (Moderator)

  Taco Hoencamp - H2 Platform Themaleider Energie en Industrie

  Sinds dit voorjaar ben ik actief als Themaleider Energie en Industrie bij het H2 Platform. Daarnaast werk ik als (senior) project manager al ruim 30 jaar mee aan diverse projecten van Royal HaskoningDHV in de energie- en industriesector in Nederland en daarbuiten. Tijdens mijn werk heb ik de afgelopen jaren de transitie al aan den lijve ondervonden. Zo ben ik betrokken (geweest) bij projecten over energie efficiency, haalbaarheidsstudies van duurzame warmte-, elektriciteits- en waterstof opties in relatie tot CO2 reductie. En werk ik aan de voorbereiding van een aantal grote blauwe- en groene waterstof productie-projecten.

  Het in beeld brengen en verder aanjagen van de waterstofketen ontwikkeling (produktie – transport – afname) voor de industrie in Nederland is mijn missie.