Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Visie 2050 vanuit de Maak- & overige procesindustrie

 • Datum:
  woensdag 13 oktober 2021
 • Tijd:
  10:30 - 11:30
 • Locatie:
  Industrie Theater

 • Hoe komt de industrie tot een license to operate in een klimaatneutrale energievoorziening?
  Door: Jacques van de Worp

  Om ook in 2050 een license to operate te hebben vanuit een klimaatneutraal energie- en grondstoffengebruik, en in 2030 te voldoen aan het Nederlandse Klimaatakkoord (49% CO₂-reductie t.o.v. 1990), zijn industriële bedrijven gestart met planvorming en uitvoering om dat mogelijk te maken. Hoe kom je vanuit een ambitie en ongekende opgave tot een betrouwbare en betaalbare realisatie? Een analyse van RVO (juni 2021) laat alvast zien dat de programma's die de koploperbedrijven in de zes regionale clusters hebben ingediend voldoende potentieel bieden om de 2030 doelen te halen. En, de realisatie is complex en vereist regie en een samenhangende aanpak als het gaat om infrastructuur, een passend aanbod van energiedragers, een - financieel - instrumentarium, ruimtelijke inpassing en aanpassing van wet- en regelgeving.

  o Hoe kom ik van de verduurzamingsambitie en -opgave tot een doeltreffende en doelmatige uitvoering?
  o Wat is er allemaal voor nodig om de emissiereductie daadwerkelijk te kunnen realiseren?
  o Hoe ga ik als bedrijf om met de vele onzekerheden die op mijn transitiepad komen?

  Moderator:
  Ruud van Mossevelde, Platform Verduurzaming Industrie

  Sprekers:
  - Ronald Vliegen, Engie
  - Jacques van de Worp, Senior Beleidsadviseur, VEMW, Kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers
 • Sprekers/Partners:

  Sander Peeters, RVO
  Sander Peeters, RVO
  Jacques van de Worp VEMW
  Jacques van de Worp VEMW
  i.s.m. Platform Verduurzaming Industrie
  i.s.m. Platform Verduurzaming Industrie