Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Seminar Project 6-25: Industrial Energysavings Day 2021

 • Datum:
  dinsdag 12 oktober 2021
 • Tijd:
  14:00 - 16:00
 • Locatie:
  Hertog Zaal

 • Industrial Energysavings Day 2021

  - Kan de industrie nog op een rendabele wijze energie besparen?
  - Welke extra voordelen heeft energiebesparing in combinatie met elektrificatie?
  - Wat kan energiebesparing bijdragen aan mijn 2030 doelstelling?

  Sinds 3 jaar werken industriële grootverbruikers van energie en technologiebedrijven intensief samen het energieverbruik - en daarmee de broeikasgasuitstoot - van de Nederlandse industrie te verminderen. Dat doen ze in Project 6-25, een gezamenlijk initiatief van FME en VEMW.

  Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2 emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt daarbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen: warmte-integratie, IT en data technologieën, efficiënte aandrijftechnologie, flexibiliserings- en membraantechnologie.

  De ambitie is om tot en met 2025 hiermee een reductie van 6 Mton CO2 / jaar te realiseren. In Project 6-25 werken organisaties van technologiebedrijven, industriële dienstverleners en eindgebruikers samen aan dit doel.

  De opgave voor de industrie is ambitieus: 14,3 Mton extra reductie in 2030. Is dat een haalbare kaart? Ja, en dan vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie. Dan gaat het niet alleen over de grote transities die op stapel staan - de waterstofeconomie, elektrificatie, CO2-afvang en -opslag - maar vooral ook om de meest fundamentele vorm van verduurzaming: minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

  Op 12 oktober laten we zien hoe dat werkt. Stap voor stap nemen experts van Project 6-25 bedrijven mee op weg naar de realisatie van duurzame en economische rendabele projecten. Daarbij wordt aan alle mogelijke aspecten aandacht besteed: technische haalbaarheid, betrouwbaarheid, economische rentabiliteit, financiering etc.

  Aan de orde komen:
  - Selectie van projecten: waar op letten en welke aspecten wegen het zwaarst?
  - Financiering van projecten: de Project 6-25 beslisboom voor de passende financiering
  - Realisatie van projecten: stapsgewijs naar goede resultaten;
  - Multiple benefits van energiebesparing: verlaging energie- en onderhoudskosten, verbeteren product- en productie prestaties, flexibilisering, meer ruimte voor elektrificatie etc.

  Programma

  - Opening en welkom door de dagvoorzitter: Jacques van de Worp - VEMW
  - Energiebesparing: de onmisbare pijler van de energietransitie
  - Use case: besparing met digitale transformatie.
  - Energiebesparing: aantrekkelijke business cases selecteren en financieren
  - Use case: besparing met aandrijftechniek
  - Project 6-25 bespaart tijd en kosten en levert impactvolle CO2 reducties
  - Use case: besparing bij Aviko Rixona met warmte-integratie
  - Use case: CO2 reductie met flexibilisering
  - Vragen en discussie o.l.v. dagvoorzitter

  Bekijk de introductievideo op https://www.fme.nl/onze-missie/maatschappelijke-transities/duurzaamheid-en-energie/energiebesparing/project-6-25

  Sprekers:
  Jacques van de Worp¸ Senior Beleidsadviseur, VEMW & Team 6-25
  Rob Burghard, Directeur/eigenaar, EnergQ
  Maarten van Werkhoven, Directeur, TPA adviseurs & Team 6-25
  Victor Donselaar, Business Developer, Adven, partner Project 6-25
  Bert den Hollander, Engineer, KSB
  Niels Penninx, Programmamanager, Project 6-25
  Pim van Keep, Director Sales, Heat Matrix
  Martijn Hinderdael, Senior Consultant, Stork Thermeq
  Hans van der Spek, Programma Manager Energie Transitie, Project 6-25
 • Sprekers/Partners:

  Jacques van de Worp
  Jacques van de Worp
  Hans van der Spek
  Hans van der Spek
  Bert den Hollander
  Bert den Hollander
  Maarten van Werkhoven
  Maarten van Werkhoven
  Niels Penninx
  Niels Penninx
  Pim van Keep
  Pim van Keep