Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Flexibilisering / Elektrificatie

 • Datum:
  woensdag 13 oktober 2021
 • Tijd:
  15:00 - 16:00
 • Locatie:
  Industrie Theater

 • Voor de maak- en procesindustrie is elektrificatie van processen een van de opties om energie te besparen. Slimme (smart) elektrificatie is een begaanbare weg, maar wel een route met richtingaanwijzers. Zo moet de opwekking van elektriciteit voldoende snel verduurzamen en is tussenopslag nodig. Ook de industrie kan hier haar steentje bijdragen door het vraagpatroon van energie te elektrificeren én flexibel te maken, en tevens zelf een deel van de energie duurzaam op te wekken. Zo kan de industrie bijdragen aan de energietransitiedoelstelling: 50% reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

  De maakindustrie en overige proces industrie kent al succesvolle voorbeelden van elektrificatie en flexibilisering.
  Onder leiding van Egbert Klop zullen twee praktijkvoorbeelden de revue passeren.

  “Jan Keenan vertelt over hoe industriële partners samen met Eneco stappen zetten richting CO2-neutrale bedrijfsvoering. De groei van offshore wind en verduurzaming van de industrie gaan met de elektrificatie van de stoomvoorziening hand in hand. In deze sessie bespreken we hoe er in concrete projecten, zoals bij Heineken en Crown van Gelder, wordt samengewerkt aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering. We staan stil bij zowel de commerciële als de technische kansen en uitdagingen die in de praktijk ervaren worden.“

  Rene Waggeveld BlueTerra: Er zijn vele vormen van slimme elektrificatie voor de maak- en procesindustrie. Met elektrificatie, in combinatie met een efficiënt procesontwerp, kan de CO2-emissie van productieprocessen in hoge mate gereduceerd worden, zelfs tot 70%. René behandelt verschillende technologieën, geeft een overzicht van de mogelijkheden en laat concrete voorbeelden zien van haalbare toepassing in de industrie.

  Moderator:
  - Egbert Klop, Managing Director, BlueTerra Energy Experts

  Sprekers:
  - Jan Keenan, Projectontwikkelaar, Eneco Renewable Energy Solutions
  - Rene Waggeveld BlueTerra
 • Sprekers/Partners:

  Egbert Klop
  Egbert Klop
  Jan Keenan, Eneco
  Jan Keenan, Eneco