Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Financiering: esco constructies + subsidies / regelingen

 • Datum:
  woensdag 13 oktober 2021
 • Tijd:
  13:30 - 14:30
 • Locatie:
  Industrie Theater

 • Nederlandse regelingen voor CO2-reductie van de industrie, door Jeroen de Beer

  Abstract:
  De broeikasgasemissie van het Nederlandse bedrijfsleven moet ver omlaag. Dit is een grote opgave. De Nederlandse overheid kan hierbij helpen. Eén van de manieren is door het geven van financiële steun. In deze presentatie geef ik een overzicht gegeven van de regelingen die er al zijn. Daarnaast zal ik inzicht geven in welke regelingen in de steigers staan om de ambities verder te ondersteunen, zoals het opschalingsinstrument waterstof en een regeling voor opschaling van klimaatprojecten in de industrie. Ik zal ook kort ingaan wat er kan en mag volgens het Europese klimaat en energie steunkader, dat worden vernieuwd per 2022.

  - Welke regelingen zijn er ter ondersteuning van klimaatprojecten in de industrie?
  - Wat gaat er veranderen in het pakket aan regelingen?
  - Welke ruimte geeft Europa aan Nederland om steun te geven?

  Sprekers:
  Realiseren van energie en CO2 besparende projecten:
  Spreker subsidieregelingen, Jeroen de Beer
  Spreker ESCO constructie, Maarten van Werkhoven
  Spreker praktische voorbeelden, Victor Donselaar
 • Sprekers/Partners:

  Jeroen de Beer, RVO
  Jeroen de Beer, RVO
  Maarten van Werkhoven, TPA Adviseurs
  Maarten van Werkhoven, TPA Adviseurs
  Sander Peeters, RVO
  Sander Peeters, RVO