Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Energiebesparing belangrijker en betaalbaarder dan ooit

 • Door:
  Niels Penninx & Maarten van Werkhoven, Project 6-25; Ronald de Vries, Twence; Hans Keuken, PDC o.l.v. Jacques van der Worp, VEMW
 • Datum:
  dinsdag 11 oktober 2022
 • Tijd:
  11:30 - 13:00
 • Locatie:
  Podium Industrie
 • Inleiding: 
  In de huidige gas- en energiecrisis is het spaarzaam omgaan met energie van levensbelang voor bedrijven. Toch is nog lang niet alles uit de kast gehaald om processen en bedrijven maximaal energie-efficiënt te maken. Project 6-25 biedt het industriële groot- en middenbedrijf onafhankelijk advies en (financiële en technische) hulp bij het implementeren van maatregelen. Wil je op de hoogte zijn welke technieken betrouwbaar, maximaal energie-efficiënt en betaalbaar zijn? Kom dan naar dit event.

  Moderator: Jacques van der Worp, VEMW
  Sprekers: Niels Penninx, Project 6-25 / Maarten van Werkhoven, Project 6-25

  Doelgroep:
  Hoger- en middel-management van industrieel groot- en middenbedrijf.

  Achtergrond:
  De klimaat- en energieopgave voor de industrie is ambitieus: 14,3 Mton extra reductie in 2030. Is dat een haalbare kaart? Ja, en dan vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie. Dan gaat het niet alleen over de grote transities die op stapel staan de waterstofeconomie, elektrificatie, CO2-afvang en -opslag maar vooral ook om de meest fundamentele vorm van verduurzaming: minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

  Bovenop de klimaatopgave zijn door de huidige gas- en energiecrisis de kosten van energie met een factor 4-5 gestegen. Dit onderstreept de noodzaak om efficiënter met energie om te gaan en heeft tevens een gunstig effect op de economische haalbaarheid van maatregelen.

  FME, ondernemersorganisatie voor technologie, en VEMW belangenbehartiger en kenniscentrum voor de energie-intensieve bedrijven werken sinds een aantal jaar intensief samen om het energieverbruik van de Nederlandse industrie te verminderen. Dat doen ze in Project 6-25, een gezamenlijk initiatief van FME en VEMW.

  Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2 emissies van de 3.000 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland binnen afzienbare tijd te verlagen. De focus ligt daarbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen: warmte-integratie, IT en data technologieën, efficiënte aandrijftechnologie, flexibiliserings- en membraantechnologie.

  De ambitie is om tot en met 2025 hiermee een reductie van 6 Mton CO2 / jaar te realiseren. In Project 6-25 werken organisaties van technologiebedrijven, industriële dienstverleners en eindgebruikers samen aan dit doel. Want de energietransitie kan niemand alleen doen.

  Op 11 oktober laten we zien hoe dat werkt. Stap voor stap nemen experts van Project 6-25 bedrijven mee op weg naar de realisatie van duurzame en economische rendabele projecten. Daarbij wordt aan alle mogelijke aspecten aandacht besteed: technische haalbaarheid, betrouwbaarheid, economische rentabiliteit, financiering etc.

  Programma

  11:30    Opening Jacques van der Worp (Senior beleidsadviseur VEMW)

  11:40    Hoe project 6-25 barrières voor energiebesparing doorbreekt Niels Penninx (Managing director SUSTY, Programmamanager 6-25)

  11:50    Doorbraken in Energiebesparing @ Twence  - Ronald de Vries (Manager Projects, Twence)

  12:25    Energiebesparing op de boardroom-agenda; ervaringen uit gesprekken met de top 100 CO2 uitstoters Hans Keuken (Managing Director PDC)

  12:45    Q+A Jacques van der Worp

  13:00    Afsluiting en beursbezoek

 • Sprekers/Partners

  Jacques van de Worp

  Senior Beleidsadviseur Energie
  Vemw
  Jacques van de Worp

  Niels Penninx

  Managing Director Susty, Programmamanager 6-25)
  Project 6-25
  Niels Penninx

  Maarten van Werkhoven

  Managing Director
  Project 6-25 / TPA
  Maarten van Werkhoven

  Hans Keuken

  Founder & Ceo
  Process Design Center | Creating better industry
  Hans Keuken