Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Dutch Hydrogen Days: Waterstof in de Industrie: niche of oplossing voor alles?

 • Door:
  Thijs Willems, HyCC & Sander Gersen, DNV-GL & Jacques van de Worp, VEMW o.l.v. Jelle Blekxtoon, Electrolyser MakersPlatform (EMP)
 • Datum:
  donderdag 13 oktober 2022
 • Tijd:
  15:00 - 16:30
 • Locatie:
  Podium Industrie
 • Dutch Hydrogen Days: Waterstof in de Industrie: niche of oplossing voor alles?

  inleiding: Reductie van de energievraag en de inzet van hernieuwbare bronnen (elektriciteit, waterstof, groen gas)  vormen belangrijke ingrediënten om de afgesproken emissiereductiedoelen te kunnen bereiken. Waterstof vervult daarbij naast energiedrager ook een rol als grondstof voor de industrie bij de synthese van chemische producten en materialen. Waterstof heeft daarnaast de potentie om een belangrijke rol te spelen in de systeemintegratie tussen gas en elektriciteit, tussen moleculen en elektronen.

  Case 1: Groene waterstof: waardevolle waardeketen voor de industrie, door: Thijs Willems, Business Developer & Transition Support, HyCC

  Groene waterstof kan een belangrijke rol spelen in het terugdringen van industriële emissies en de ontwikkeling van een circulaire economie. De financiële haalbaarheid van groene waterstof wordt gedomineerd door de kostprijs enerzijds, en beschikbaarheid en kostprijs van alternatieven anderzijds. Er liggen grote kansen voor fabrikanten en toeleveranciers die zich succesvol positioneren in de ontluikende waardeketen voor groene waterstof fabrieken.

  • Welke rol kan groene waterstof spelen in het terugdringen van emissies en de circulaire industrie?
  • Hoe verhoudt groene waterstof zich met andere duurzame alternatieve energiedragers?
  • Welke kansen liggen er voor de industrie in de toepassing van groene waterstof?  

  Case 2: Wat heeft de industriele eindgebruiker nodig? door Jacques van de Worp, VEMW

  Onderzoek: waterstofbranders en ombouw bestaande branders, door Sander Gersen, Senior Specialist Combustion Processes, DNV-GL 

  Een snelle en duurzame manier om de koolstofintensiteit van industriële processen te verminderen, is het bijmengen van waterstof of volledig vervangen van aardgas door waterstof. In deze presentatie wordt de invloed van waterstof bijmenging aan aardgas op de prestaties van industriële branders behandeld.   

  • Wat is de invloed van waterstofbijmenging op de NOx emissie van branders?
  • Wat is de invloed van waterstofbijmenging op de warmteoverdracht?
  • Is het mogelijk om puur waterstof/zuurstof mengsels te gebruiken in industriële branders?

  Moderator: Jelle Blekxtoon, Electrolyser MakersPlatform (EMP)
  Sprekers: Thijs Willems, HyCC / Sander Gersen, DNV-GL 

  Doelgroep de bijeenkomst is interessant voor industriële energie eindgebruikers, adviseurs, technologieleveranciers en beleidsmakers

 • Sprekers/Partners