Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Stoom is nog steeds een van de belangrijkste energiedragers in de industrie. Zonder stoom zouden veel producten simpelweg niet gemaakt kunnen worden. Stoominstallaties gaan in de regel tientallen jaren mee, maar veel van deze installatie zijn ontworpen in een tijd dat energie-efficiëntie niet zo actueel was. Omdat er maar weinig goede alternatieven zijn voor stoom, is de verwachting dat we dit medium nog lang nodig hebben in onze processen. Het loont daarom om bestaande installaties en processen eens goed onder de loep te nemen. Zo valt er qua efficiëntie nog veel te halen op het gebied van warmteterugwinning en optimalisatie en bijvoorbeeld door laagwaardige stoom weer op te waarderen. In dit seminar zullen verschillende sprekers de mogelijkheden toelichten en wordt er ingegaan op de toekomstige rol van stoom in de industrie.

  • Efficiëntieverhoging van bestaande stoominstallaties, wat zijn de mogelijkheden?
  • Hergebruik van een restproduct door opwaarderen van laagwaardige stoom;
  • Stoom als belangrijke energiedrager in de toekomst.

Doelgroep: Stoomgebruikers in de industrie

Dit seminar is gerealiseerd in samenwerking met: