Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Flexibilisering

Technologie voor een flexibel elektriciteitssysteem

Elektriciteit zal in de toekomst uit vele bronnen worden geleverd. Door vele bronnen te gebruiken zullen deze flexibel ten opzicht van elkaar en naarst elkaar ingezet moeten gaan worden. Gasturbines en energieopslagsystemen zijn in hoge mate geschikt om snel productie wisselingen in het e-systeem op te vangen.

Sprekers

“Gas Turbines for a sustainable future” - Prof Dr. Sikke Klein, Professor Gas Turbines for Power Generation,  TU Delft

Dit seminar is gerealiseerd in samenwerking met: