Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

Groene waterstof krijgt wel degelijk kansen

De vrees dat de waterstofambities van de industrie door minister Wiebes in de grond worden gedrukt zijn volgens de minister onterecht. Uit de Klimaatenvelop (DEI) is een bedrag van zestig miljoen euro gereserveerd voor opslag en conversie, daar valt ook waterstof onder. Ook SDE++ financiering voor waterstof sluit Wiebes niet uit, maar de minister wil wel een garantie hebben dat waterstofprojecten daadwerkelijk tot CO2-reductie leiden.

Lees meer...

Brandveilig isoleren met ROCKWOOL® steenwol

Het ROCKWOOL assortiment biedt allerhande thermische en brandveilige oplossingen voor het isoleren van luchtkanalen, leidingen, HVAC installaties, doorvoeringen en constructies. De steenwol isolatiematerialen zijn uiterst brandveilig en hebben daarnaast bewezen meerwaarde op het gebied van thermische en akoestische isolatie.

Lees meer...

Industrie anticipeert met CO2-reductieplannen

Steeds meer industriële bedrijven anticiperen op de toekomstige energiesituatie door nu al een CO2-reductieplan te maken. Daar hebben ze meerdere redenen voor, met misschien als belangrijkste argument dat ze ook op de lange termijn hun continuïteit borgen.

Lees meer...

Vierjaarlijkse energie-audits EED nu online

Bedrijven die een energie-audit Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moeten invullen, kunnen dit tegenwoordig online doen via het eLoket van RVO. Hier vindt u het sjabloon voor het EED Energie-auditverslag dat alle gevraagde gegevens in één invuldocument integreert.

Lees meer...

Bekijk virtueel de werking van een warmtepomp

Warmtepompen kunnen restwarmte benutten en besparen daarmee op fossiele brandstoffen en CO2-emissie. De Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling zet de kennis van haar achterban in om warmtepompen veilig en efficiënt in de industrie in te zetten, af te regelen en te onderhouden. Tijdens Industrial Heat & Power kunt u de werking van een warmtepomp virtueel volgen.

Lees meer...

Nationale CO2-tax: straf of zegen?

"Mijn vorige bijdrage in juni dit jaar had ik de titel ‘Stilte voor de storm’ meegegeven. Dat is nu drie maanden geleden, en was nog in het tijdperk dat het woord ‘ CO2-heffing’ door de industrie met angst en beven in de mond werd genomen. Inmiddels – na volledige revisie van het industriële deel van het Klimaatakkoord – weten we meer, en eigenlijk ook weer niet." Een column van Egbert Klop.

Lees meer...

Urgenda-zaak verhoogt druk op energiebesparing

RVO heeft haast om handen en voeten te geven aan de klimaatzaak die Urgenda tegen de staat aanspande. Als de staat daadwerkelijk zijn emissies voor eind 2020 met 25 procent moet terugdringen, zullen alle energiebesparingsopties moeten worden genomen. Jan Maassen weet wel welke maatregelen echt zoden aan de dijk zetten en gaat tijdens Industrial Heat & Power graag de dialoog hierover aan.

Lees meer...

Hof adviseert: Urgenda-uitspraak kan in stand blijven

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. Dat adviseren plaatsvervangend  procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink de Hoge Raad.

Lees meer...

Gasturbines krijgen nieuwe rol in energietransitie

De revival van de gasturbine is mede te danken aan de toenemende vraag naar flexibel vermogen. Deeltijdhoogleraar Sikke Klein denkt dat bestaande en nieuwe turbines nog efficiënter kunnen worden, ook op deellast. En als ze dan ook nog op meerdere brandstoffen kunnen draaien, garanderen ze een stabiel elektriciteitsnet als zonne- en windenergie het laten afweten.

Lees meer...

Automatische piloot (column)

"Van de zomer las ik het boek Hoe gaan we dit uitleggen, van Jelle Mommers van het journalistieke platform de Correspondent." Een column van Hans Koole, voorzitter van de VIB. 

Lees meer...