Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

“Er is nog veel winst te behalen op het gebied van stoomgebruik”

“Er zijn ongeveer 4.500 stoomketels in Nederland in gebruik voor diverse toepassingen bijvoorbeeld in de foodsector, chemie, ziekenhuizen maar ook vele andere industriële bedrijven. In de praktijk wordt nog erg individueel naar stoominstallaties gekeken. Tegelijkertijd zijn er veel onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn: de energietransitie, onderhoud, het borgen van kennis over de installatie, brandstofkeuze, milieuaspecten, besparingsmogelijkheden, …Kennis delen kan leiden tot win-winsituaties”, legt Wim Cardol uit. Hij is secretaris van het Stoomplatform, een onafhankelijk kenniscentrum voor leveranciers en eindgebruikers van stoominstallaties.

Lees meer...

Toekomstscenario’s energievoorziening NÁ 2030

TNO bracht onlangs de whitepaper “Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland” uit. Daarin worden geactualiseerde toekomstscenario’s voor de Nederlandse energievoorziening voorgesteld.

Lees meer...

Minder afhankelijk van Russisch aardgas met LNG-terminals

Om de afhankelijkheid van het Russisch gas sneller af te bouwen liet het Kabinet in maart weten maatregelen te nemen om de beschikbaarheid van gas zeker te stellen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) gaven in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de maatregelen zijn gericht op het voorbereiden op komende winter door meer (vloeibaar) gas uit andere landen te importeren en te zorgen dat de gasopslagen voldoende worden gevuld.

Lees meer...

Energietransitie: “Geld zou voor bedrijven geen issue meer mogen zijn”

“Niemand heeft gezegd dat verduurzamen eenvoudig is. Zo is alles tegenwoordig een uitdaging. Maar bundel je de krachten, dan is veel mogelijk. Heel veel!” Aan het woord is Tessa Hermens van Ruremonde, programmaleider Verduurzaming Industrie en Glastuinbouw bij de NVDE.

Lees meer...

De potentie van een stoomcompressie warmtepomp

Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) versnelt de ontwikkeling en implementatie van veelbelovende innovaties op het gebied van industriële elektrificatie. Een van de deelnemers is Standard Fasel B.V., een bedrijf in ketel- en brandertechniek.

Lees meer...

Ontwikkelingen energieprijzen op de internationale energiemarkt

Hoe gaan de energiekosten zich ontwikkelen in Europa en Nederland? Wat beïnvloedt deze prijzen en hoe kunnen bedrijven hier het beste mee omgaan? Hans van Cleef, Senior Energy Economist bij ABN AMRO gaf onlangs tijdens een webinar van FedEC hierop zijn visie.

Lees meer...

Stap voor stap warmte terugwinnen

De industrie zet alle zeilen bij om te verduurzamen. De hoge energieprijzen zijn een extra incentive om de energie-intensieve bedrijfsprocessen onder de loep te nemen. Als er energie kan worden bespaard, levert dit meteen veel voordeel op. Een van de opties is om energie te besparen via warmteterugwinning. Maar wat levert het op en hoe begin je?

Lees meer...

Groene waterstof: Van plannen naar uitvoering

Half december is het groene waterstofbedrijf The Hydrogen Chemistry Company opgericht. HyCC zal veilige, betrouwbare, en betaalbare groene waterstof leveren voor de verduurzaming van grote industrieën. Marcel Galjee, managing director,  licht de plannen toe.

Lees meer...

Anticiperen op stijgende energie- en emissiekosten

Hoe krijg je als industrieel bedrijf grip op de dynamiek van de energiecrisis? Stijn Schlatmann, manager director van Blueterra geeft enkele handvatten voor de korte en langere termijn.

Lees meer...

“Energieopslag komt veel meer binnen handbereik van bedrijven”

De energietransitie dwingt bedrijven om anders met hun energiebehoefte om te gaan. Bedrijven zullen meer dan ooit het heft in eigen handen moeten nemen. Energieopslag speelt daarbij een belangrijke rol. Het leidt niet alleen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook tot nieuwe economisch rendabele business modellen. Een gesprek met branchemanager Jeroen Neefs en kersvers bestuurslid Margien Storm van Leeuwen van Energy Storage NL (ESNL).

Lees meer...