Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

GRATIS bezoekersregistratie
voor professionals:
nog dagen
sluiten X

Industrial Heat & Power brengt kennis en oplossingen

Energietekorten, prijsstijgingen en leveringsonzekerheid. Woningnood en de stikstofcrisis. Afgaand op de dagelijkse berichtgeving lijkt Nederland tot op het bot verdeeld. Heel anders is dat beeld op Industrial Heat & Power - tijdens de Nationale Energie Week in Den Bosch.

Lees meer...

Eurowater: zuiver water is van groot belang in de energietransitie

Het water dat benodigd is voor het transporteren van warmte en de productie van stoom of waterstof dient van de juiste kwaliteit te zijn om corrosie, kalk- en biofilmaanslag te voorkomen en op deze wijze de onderhoudskosten en de levensduur van kostbare leidingen en productiemiddelen te optimaliseren.

Lees meer...

"Verduurzamen is een vereiste om in de toekomst zaken te kunnen doen"

Holland Malt is gestart met de realisatie van de eerste emissievrije (uitstootvrije) mouterij ter wereld in de Eemshaven. Het is daarmee ook het grootste warmtepompproject in de Nederlandse industrie. "Momenteel stoken we ruim 18 miljoen m³ gas, goed voor 33.000 ton CO2. Dat gaan wij in 2024 terugbrengen naar nul."

Lees meer...

“Goed isoleren is een vak”

We zitten volop in de energietransitie waarin we van fossiele energie afscheid nemen en overgaan naar hernieuwbare energie. Daarnaast is het besparen van energie ontzettend belangrijk. Bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd, restwarmte krijgt een nieuwe bestemming maar de belangstelling om beter te isoleren groeit. Hylke Warners, directeur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche (OOI) geeft een aantal inzichten met betrekking tot isolatie, het opleiden van vakmensen en welke voordelen isoleren bedrijven kan bieden.

Lees meer...

Ketensamenwerking loont om de energietransitie waar te maken

De energietransitie komt in een stroomversnelling. Het maken van plannen is voorbij en snelle uitvoering van duurzaamheidsprojecten is nodig om de gestelde doelen te halen. “Samenwerking met andere partijen vergt soms lef en doorzettingsvermogen, maar werpt ook veel vruchten af”, zegt Jacques van de Worp van VEMW.

Lees meer...

Bezoekersregistratie vakbeurs Industrial Heat & Power 2022 geopend

Vandaag opende beursorganisator 54events de bezoekersregistratie van Industrial Heat & Power. Dat vindt plaats op 11, 12 en 13 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, gelijktijdig met Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en PREFAB.

Lees meer...

Energiebesparing aanpakken met energiemonitoring

“Industriële bedrijven zijn de grootste energieverbruikers ter wereld. De oorzaak ervan zijn voor een groot deel systemen aangedreven door elektromotoren. 20-40% van het energieverbruik daarvan wordt verspild door inefficiënt gebruik, overdimensionering of onjuist onderhoud", zegt Jeroen Röhner, Head of Energy Efficiency bij Samotics.

Lees meer...

Energiestromen beter beheren met data

“De focus bij energie-intensieve bedrijven is de laatste jaren veel meer komen te liggen op energiebesparing en CO2-reductie. Tegelijkertijd zien we toenemende eisen op het gebied van emissierapportages. Een gevolg hiervan is een groeiende behoefte in data-inzicht." In gesprek met zegt Alex Trijselaar, practice lead bij Energy21.

Lees meer...

“Er is nog veel winst te behalen op het gebied van stoomgebruik”

“Er zijn ongeveer 4.500 stoomketels in Nederland in gebruik voor diverse toepassingen bijvoorbeeld in de foodsector, chemie, ziekenhuizen maar ook vele andere industriële bedrijven. In de praktijk wordt nog erg individueel naar stoominstallaties gekeken. Tegelijkertijd zijn er veel onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn: de energietransitie, onderhoud, het borgen van kennis over de installatie, brandstofkeuze, milieuaspecten, besparingsmogelijkheden, …Kennis delen kan leiden tot win-winsituaties”, legt Wim Cardol uit. Hij is secretaris van het Stoomplatform, een onafhankelijk kenniscentrum voor leveranciers en eindgebruikers van stoominstallaties.

Lees meer...

Toekomstscenario’s energievoorziening NÁ 2030

TNO bracht onlangs de whitepaper “Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland” uit. Daarin worden geactualiseerde toekomstscenario’s voor de Nederlandse energievoorziening voorgesteld.

Lees meer...