Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

De stok én de wortel

Het Klimaatakkoord dat minister Wiebes naar de Tweede Kamer stuurde laat maar weer eens zien hoe complex de energietransitie is. Alhoewel: technisch is het niet eens zo heel moeilijk om bijvoorbeeld een stoomketel hybride te maken. Simpel gezegd is het een combinatie van een fluitketel en elektrische waterkoker. Ook zijn er al warmtepompen die hoge temperatuur warmte en zelfs stoom kunnen produceren. De echte uitdaging zit in de beschikbaarheid van duurzame energie én de opslag ervan. Want wat doen al die duurzame elektrische systemen bij een windstille nacht? Er zal dus nog heel veel moeten worden geïnvesteerd in duurzame opwekking, maar ook bijvoorbeeld in de productie en opslag van waterstof.

Lees meer...

Leidingisolatie levert grote bijdrage aan de energietransitie

Met de transitie naar een duurzamere energievoorziening krijgt isolatie hernieuwde aandacht. Vooral in gebouwen is isolatie steeds meer een integraal onderdeel van het ontwerp. Volgens Wouter Steeman van isolatieproducent Kingspan moet de isolatie van leidingen echter niet worden vergeten. ‘Hoewel leidingisolatie ingewikkelder is dan isolatie van de bouwschil, zijn ook hier grote energiebesparingen te halen. Gezien de warmteverliezen op de ellenlange leidingen bij industriële processen, heeft leidingisolatie wel degelijk nut.’

Lees meer...

Nieuwe mogelijkheden meerjarige projecten DEI+

De subsidie DEI+ biedt vanaf nu mogelijkheden voor meerjarige projecten binnen de thema’s ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ en ‘Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’. Hiervoor komen voortaan projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal vier jaar.

Lees meer...

DOW onderzoekt stoomrecompressie

DOW test komende twee jaar de mogelijkheden van stoomrecompressie. De energiezuinige techniek waardeert laagwaardige stoom van drie bar op naar een druk die bruikbaar is in de processen van DOW.

Lees meer...

Stoomsector zet realistische stappen in energietransitie

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet definitief is, worden de contouren ervan wel langzaam duidelijk. Voor gebruikers van stoomsystemen geven de plannen lucht om zich de komende jaren op energiebesparing te focussen. Hoewel elektrificatie en waterstof op den duur mogelijk aardgas kunnen vervangen, zijn dit volgens Natasja Leijser van Eco Steam and Heating vooral vergezichten voor de langere termijn.

Lees meer...

Licht en compact aerogel verlaagt corrosierisico

Isolatie van bedrijfsapparatuur is de eenvoudigste, snelste en voordeligste manier om de energie-efficiëntie te verbeteren. De energievraag zal de komende jaren alleen maar toenemen: men verwacht een toename van een derde tot 2035. Om de gevolgen daarvan voor klimaatverandering te beperken, speelt effectieve isolatie een sleutelrol.

Lees meer...

Vergeet industriële isolatie niet in Klimaatakkoord

Het voorstel voor een Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer stuurde, mist één belangrijke besparingsmaatregel: industriële isolatie. De voorzitter van De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) Hans Koole, vindt dan ook dat deze vorm van energiebesparing een groter aandeel moet krijgen.

Lees meer...

Klimaatakkoord kan goed uitpakken

Minister Wiebes presenteerde onlangs het kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord. Opvallend in dit akkoord is dat de industrie tweederde van de CO2-lasten zou moeten dragen. De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt een CO2-belasting voor die de slecht presterende bedrijven dwingt hun uitstoot te beperken. Voor de Federatie van Energieconsultants (FedEC) kan die maatregel goed uitpakken, mits beleid en handhaving aansluit bij de reductieambities.

 

Lees meer...

FESI Beroeps EK Technische Isolatie op IH&P 2020

In 2020 is Industrial Heat & Power trots gastheer van het befaamde ‘FESI Europees Beroepenkampioenschap Technische Isolatie’.

Lees meer...

Isolatieplein op Industrial Heat & Power 2019

Ondernemersvereniging VIB, opleidings- en ontwikkelingsfonds OOI en kenniscentrum NCTI tonen de besparingspotentie van isolatie in de industrie.

Lees meer...