Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

Net op zee aansluiting Hollandse Kust (west) Alpha drie maanden eerder dan gepland opgeleverd

Na een uitgebreide voorbereiding en drie jaar bouwen op land en zee, is de netaansluiting voor Hollandse Kust (west) Alpha officieel klaar voor inbedrijfstelling.

Lees meer...

Eneco en Corre Energy samen in Duitse persluchtopslag

Eneco en Corre Energy hebben een voorlopige overeenkomst gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling van en investering in de eerste fase van Corre Energy’s eerste persluchtopslagproject (CAES) in Duitsland.

Lees meer...

Een innovatief energieopslagsysteem op basis van zwaartekracht

Gravitricity heeft GraviStore ontwikkeld, een innovatief opslagsysteem voor zwaartekrachtenergie dat zware gewichten omhoog en omlaag brengt in ondergrondse schachten.

Lees meer...

“De uitdaging ligt in het converteren van restwarmte naar nuttige proceswarmte”

Atlas Copco Compressors Nederland is gespecialiseerd in de techniek die je tegenwoordig vindt in de utility room. In het beginsel gaat het over het comprimeren en behandelen van lucht, stikstof, zuurstof en andere gassen maar er wordt ook meer centraal beheerd met betrekking tot de gehele warmtehuishouding, onder meer via centrale regelaars, slimme en dergelijke.

Lees meer...

“Netcongestie mag geen belemmerende factor zijn voor het ondernemersklimaat in Nederland”

Door de energietransitie neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Grootschalige investeringen in het elektriciteitsnet – tot 8 miljard per jaar – dragen bij aan een nieuw elektriciteitssysteem.

Lees meer...

Coca‑Cola fabriek in Nederland CO2-neutraal gecertificeerd

Coca‑Cola Europacific Partners heeft aangekondigd dat de fabriek in Dongen CO₂-neutraal gecertificeerd is volgens de internationale PAS2060 norm. Eén van de onderdelen voor het behalen van het certificaat is het reductieplan, met als grootste impact de overgang van gas naar volledige elektrificatie.

Lees meer...

Waterstofproject H2eron uitgesteld

HyCC stelt de realisatie van het groene waterstofproject H2eron uit. Op zijn vroegst wordt het project in 2028 gerealiseerd. Er zijn hiervoor twee belangrijke redenen. Enerzijds de tragere ontwikkeling van de waterstofmarkt en anderzijds de stijgende kosten van waterstofprojecten.

Lees meer...

Nobian en PZEM spreken afname elektriciteit uit offshore wind af

Nobian, gespecialiseerd in de productie van zout, essentiële chemicaliën en energie voor de industrie, zal in 2024 300 GWh hernieuwbare energie afnemen, toenemend tot 500 GWh in 2025.

Lees meer...

“Mogelijk zul je ook je product moeten aanpassen om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn”

BlueTerra Energy Experts is een specialistisch en onafhankelijk adviesbureau voor de industrie, tuinbouw en grootzakelijke markt. Zij adviseren op het gebied van onder meer energiebesparing,  duurzame energie en CO2- reductie.

Lees meer...

Grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur tussen Nederland en Duitsland

Marktpartijen en netbeheerders uit Nederland en Duitsland willen versneld grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur om de Nederlandse productie en import van waterstof te verbinden met de Duitse industrie.

Lees meer...