Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Vijf miljard euro voor SDE++

 

Eind september kunnen bedrijven zich voor het eerst inschrijven voor de stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).  

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is onlangs uitgebreid. Met de nadruk op energietransitie krijgen ook CO2-besparende technologieën financiële ondersteuning zoals CO2-afvang en opslag, de inzet van elektrische boilers en de benutting van industriële restwarmte. 

Vijf miljard 

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat volgt de aanbevelingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de vergoedingen voor klimaatneutrale energietechnologie. In totaal reserveert hij daarvoor een bedrag van vijf miljard euro. Dat bedrag is zowel bestemd voor projecten die onder de huidige SDE+ regeling vallen als de nieuwe categorieën. Wie denkt dat zijn project een kans maakt op vergoeding kan zich vanaf 29 september aanmeldenNa 22 oktober zal het ministerie de ingediende projecten beoordelen.  

Onrendabele top 

Net als bij voorganger Stimulering Duurzame Energie (SDE+) is het de bedoeling dat de overheid alleen de onrendabele top compenseert van duurzame energieprojecten. Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies. De subsidie-intensiteit varieert van negatief, ofwel geen subsidie nodig, tot ruim driehonderd euro per ton vermeden CO2. 

Een aantal nieuwe technologieën kennen een hoge subsidie-intensiteit. Zo schatte het PBL de subsidie-intensiteit van waterstofproductie uit elektrolyse op 300 euro per ton CO2. Een elektrische boiler zou 212 euro subsidie nodig hebben per vermeden ton CO2 om rendabel te kunnen worden ingezet. 

Bij beide technieken gaat het PBL er van uit dat de stroom die ze gebruiken niet altijd groen is. Vandaar dat de vergoeding maar wordt gegeven over tweeduizend vollasturen. De rest van de zesduizend uur zouden de boiler of electrolyser nog gebruik moeten maken van grijze stroom. 

CCS 

Ook nieuw is de vergoeding voor het afvangen en opslaan van kooldioxide, ook wel carbon capture and storage (CCS) genoemd. De industrie levert al CO2 aan de glastuinbouw en voor die projecten is de subsidie-intensiteit redelijk laag (39 euro per ton). Bij nieuwe projecten is dat alweer wat hoger (76 euro). De benutting van industriële restwarmte ziet het PBL eveneens als relatief goedkope optie om de CO2-uistoot te temperen. 

Subsidielast 

Welke projecten in aanmerking komen voor subsidie is afhankelijk van een aantal factoren. Het ministerie zal de ingediende projecten in ieder geval in volgorde van binnenkomst beoordelen. Projecten met een lagere subsidielast krijgen daarbij waarschijnlijk wel voorrang op de duurdere projecten.  

De beurs Industrial Heat & Power geeft een overzicht van energiebesparende technologieën en maatregelen die bedrijven nu al kunnen nemen om hun energieverbruik te temperen. 

Ga terug