Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Staat moet broeikasgassen verminderen vóór 2021

 

De hoogste rechter gaf Urgenda gelijk in zijn eis aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent te verlagen vóór 2021.

Ondanks dat de Nederlandse Staat een eigen doelstelling heeft voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, vindt stichting Urgenda dit niet ver genoeg gaan. Rutte III gaat mee met de Europese doelstelling van twintig procent emissiereductie ten opzichte van de uitstoot in 1990. De rechter stelde Urgenda al eerder in het gelijk dat klimaatverandering dermate ernstige risico’s met zich meebrengt dat ten minste 25 procent van de broeikasgassen moet zijn uitgebannen tegen het einde van het jaar.

Hoewel de rechter zijn uitspraak al in 2015 maakte, ging de Staat in hoger beroep en cassatie. Nu ook de Hoge Raad het vonnis goedkeurde, is de Staat verplicht het vonnis uit te voeren. De deadline is in die vijf jaar echter niet verschoven en blijft dus op eind 2020 staan.

Het is de vraag wat de Staat nog kan doen binnen deze zeer korte tijdsspanne. De eis lijkt nauwelijks haalbaar omdat cijfers van het RIVM laten zien dat in 2017 de uitstoot van alle broeikasgassen samen met dertien procent is gedaald ten opzichte van 1990. De staat zal dus op zoek moeten gaan naar extra maatregelen die de emissies met ten minste tien procent terug kunnen dringen.

Urgenda zelf heeft daar al ideeën over. Ze publiceerde een overzicht van maatregelen die de emissies snel kunnen terugdringen. De meest radicale is misschien wel het onmiddellijk sluiten van de Nederlandse kolencentrales. Als de weggevallen capaciteit wordt vervangen voor warmtekrachtkoppeling, scheelt dat al snel twaalf tot dertien megaton aan CO2-uitstoot.

Als de Staat deze maatregel te ver gaat, kan zij nog altijd kiezen voor een veertigtal minder ingrijpende maatregelen. Hoewel de boeren misschien anders zullen denken over de krimp van de veestapel.

Ga terug