Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Rem op investeringen stoom

 

Onzekerheden rondom wet- en regelgeving rondom de industriële energietransitie houden investeringen in stoomsystemen tegen. Met de invoering van de SDE++ regeling is de koers van de Rijksoverheid in ieder geval duidelijk: zo snel mogelijk CO2-emissies terugdringen. Volgens technisch manager Jan Bron van EcoSteamandHeating Solutions zijn er op den duur best scenario’s denkbaar voor fossielvrije stoomproductie. Maar conventionele ketels blijven voorlopig echt nog wel nodig. 

In 2018 kregen tweehonderd industriële gebruikers van Groningengas een brief van minister Wiebes in de bus. Of ze voor 2022 wilden overstappen op hoogcalorisch gas of een andere energiebron. Tegelijkertijd werkte de industrie samen met overheden en NGO’s aan het klimaatakkoord. Het doel om de industriële CO2-uitstoot terug te dringen was toen al duidelijk, maar hoeveel en hoe de industrie daarin werd ondersteund nog lang niet. Bron: ‘Bedrijven met stoomketels die aan het einde van hun technische levensduur kwamen, zitten in een impasse. Moeten ze nu overstappen op hoogcalorisch gas. Of als ze al H-gas gebruikten, daarmee doorgaan? Of moeten ze direct switchen naar elektrische boilers, biobrandstoffen of waterstofgas?’ 

Elektrificatie 

EcoSteamandHeating Solutions ondervindt niet direct last van de impasse aangezien het zowel stoomketels verhuurt als verkoopt. ‘Die twee bedrijfstakken zijn redelijk complementair’, zegt Bron. ‘Bedrijven die investeringen uitstellen kunnen terugvallen op een huurketel. Dat kan een prima tussenoplossing zijn: ook de verhuurvloot kent efficiënte en, dankzij economizers, energiezuinige gasgestookte ketels. Als een bedrijf echter verder invulling wil geven aan de opdracht om zijn CO2-uitstoot terug te dringen, zijn er nog andere opties mogelijk.’ 

Bron krijgt dan ook al aanvragen van bedrijven die willen overstappen op elektrische boilers. ‘Soms is dat noodgedwongen. Zo kwam een van onze klanten onverwacht voor de keuze voor een e-boiler te staan toen bleek dat het bedrijfsterrein waar hij zich wilde vestigen geen gasaansluiting kreeg. Meestal kiest men bewust voor een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.’ 

Bron waarschuwt er wel voor dat bedrijven goed moeten nadenken over de inpassing van zo’n stoomsysteem in de productieomgeving. ‘Een elektrische ketel of E-boiler heeft heel veel stroom nodig, wat vaak een directe aansluiting vergt op het hoogspanningsnet. Een twintig megawatt ketel, is niet zomaar aangesloten op het stroomnet. Een E-boiler is eigenlijk alleen haalbaar als de elektrische infrastructuur, een tien of twintig kilovolt-aansluiting, al aanwezig is. Achteraf aanleggen of netverzwaring is niet haalbaar. Daarmee zal de E-boiler maar voor een selecte groep een oplossing bieden. 

Hybride 

Bedrijven die aanspraak willen maken op de SDE++ vergoeding voor hun e-boiler kunnen dit overigens maar voor tweeduizend draaiuren doen. E-boilers besparen immers alleen maar gas als ze wind- of zonnestroom gebruiken. En windturbines draaien gemiddeld niet meer dan tweeduizend uur, zonnestroom is zelfs maar duizend uur beschikbaar. 

Bron: ‘Het is in vele gevallen verstandiger om een combinatie te kiezen van een elektrische en gasgestookte boiler. Je kunt dan elektrisch verwarmen als er duurzaam wordt opgewekt. En is er geen duurzame elektriciteit voorhanden, dan produceer je gewoon op gas. Gas is immers nog altijd een hele schone verbrandingsvorm. Daarnaast is het opwekken van elektriciteit in een gascentrale, dit vervolgens transporteren om er dan stoom van te maken, natuurlijk geen oplossing.’ 

Biogas of toch waterstof 

Tot nog toe is de inzet van biogas als alternatief nog het meest eenvoudig. Biomassa is ook geschikt voor industriële processen, maar vergt een geheel nieuwe stookinstallatie en logistieke keten. En dan kunnen ketels ook nog op waterstof worden gestookt.  

Bron: ‘Technisch is het niet zo’n uitdaging om een gasketel om te bouwen naar een variant die waterstof kan verbranden. Enige nadeel is dat je wel een grotere ketel dan gebruikelijk nodig hebt vanwege de vorming van stikstofdioxiden. De verbrandingstemperatuur van waterstof is hoger waardoor er in het verbrandingsproces meer NOx ontstaat. dit effect wordt gecompenseerd met een grotere vuurgang. Daarnaast is de verbrandingswaarde van H2 lager: er zijn meer kubieke meters gas nodig. Dit is echter wel op te lossen door de transportsnelheid in de leidingen te verhogen. De grootste beperking is tot nog toe echter de beschikbaarheid van groene waterstof. 

Procesoptimalisatie 

Bron wil de impasse doorbreken door samen met zijn klanten naar hun processen te kijken en ze een gepaste oplossing te bieden. ‘Een nieuwe stoomketel is sowieso zuiniger dan de installatie die het vervangt. Maar als bedrijven echt stappen durven te zetten, zouden ze ook kritisch naar het gehele proces moeten kijken. Misschien kunnen ze wel af met lagere temperaturen en drukken. Daarmee kunnen ze direct energie besparen.’ 

Eco Steam and Heating staat ook dit jaar weer op de beursHet bedrijf toonde afgelopen jaar de nieuwste ketel van Bosch. Die is weliswaar gasgestookt, maar wel zeer efficiënt. 

Ga terug