Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Miljoenen extra subsidie voor energietransitie

 

EZK prikkelt de industrie om extra CO2-uitstoot te beperken, via nieuwe en aangepaste subsidieregelingen en een groter budget.

De Urgenda Zaak dwingt de overheid tot extra maatregelen die de CO2-emissies moeten terugdringen.
Om de industrie en energiemarkt te prikkelen de CO2-uitstoot te beperken, is een aantal nieuwe subsidieregelingen in het leven geroepen, zijn bestaande aangepast of is er gewoonweg meer geld beschikbaar.

SDE+

Het grootste budget is nog altijd gereserveerd voor de bekende SDE+-regeling. De overheid stelt maar liefst twee miljard euro beschikbaar voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020.
De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. RVO verwacht in het eerste kwartaal van 2020 een Kamerbrief over de SDE++-openstelling. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.

DEI+

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is vernieuwd. Vanaf 2020 is er één totaalbudget van 86,1 miljoen euro beschikbaar voor projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibilisering, waterstof, ruimte voor hernieuwbare energie en CO2-reductie in de industrie. De vernieuwing zit vooral in de looptijd van projecten: die is verlengd tot vier jaar. Ook komt er één budget voor pilot- en zo mogelijk demonstatieprojecten voor diverse thema’s.

De DEI+ was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is verdwenen. Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor zijn specifieke projecten nodig. Het budget voor dit thema is negen miljoen euro. Tot slot verandert het thema CO2-reducerende innovaties in de industrie. Daarvoor geldt niet meer dat ze een vooraf vastgestelde kostenefficiëntie moeten behalen.

Circulaire economie

Tot en met 20 september 2020 kunnen bedrijven ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten binnen het thema Circulaire economie. Deze projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget. Alleen projecten die meer dan drie miljoen euro aan subsidie nodig hebben, kunnen een aanvraag doen voor een project met een looptijd van maximaal vier jaar.

Missiegedreven onderzoek

RVO lanceerde onlangs ook een geheel nieuwe regeling: de duurzame innovatieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). De regeling richt zich op projecten voor ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’.

Voor de vier thema’s van de MOOI-regeling is in totaal 65 miljoen euro beschikbaar. Daarvan krijgt het thema Wind op Zee 10,1 miljoen, hernieuwbaar op land 10,9 miljoen en de gebouwde omgeving 27 miljoen euro. Innovaties die de industrie verduurzamen kunnen aanspraak maken op totaal 17 miljoen euro.

Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moeten projecten een flinke omvang hebben van een nog nader te bepalen bedrag. Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden (Smart) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen. In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten meerdere bedrijven uit de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia.

Ga terug