Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

CO2-opslag in zee nog niet rendabel

Met de huidige CO2-prijs is de opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee nog te duur voor de industrie. Het kabinet zet in haar regeerakkoord zwaar in op CO2-opslag en -afvang (CCS). Om in 2030 aan de voorgenomen CO2-reductie van 49 procent te kunnen voldoen, wil de regering 20 megaton CO2 gaan afvangen en opslaan. De industrie moet 18 megaton CO2-opslag voor zijn rekening nemen en de energiesector slaat de overige 2 megaton CO2 op. VEMW, belangenbehartiger voor de industrie, is kritisch over de haalbaarheid van dit streven.

“CCS is onmisbaar voor het CO2-neutraal maken van de industrie”, zegt Stijn Schlatmann, directeur van energieadviesbureau BlueTerra. Hij voorziet vooral toepassing van CCS in lege gasvelden op de Noordzee. “Dat is beter vanwege de publieke opinie,” zegt Schlatmann. Hij verwijst naar Barendrecht waar een plan voor CO2-opslag van tafel verdween na publieke weerstand. CCS op zee is gunstig voor bedrijven bij de kust en in de buurt van toekomstige CO2-leidingen, zoals Rotterdam en IJmuiden.

Een CO2-leiding vanuit zee naar land is echter kostbaar, gezien de afstand. “Wellicht is het goedkoper om de CO2 te transporteren per schip,” zegt Andy Read, technisch manager van het CCS-project ROAD. ROAD werd vorig jaar afgeblazen omdat de investeerders Uniper en Engie zich terugtrokken. Het project toonde aan dat CO2-opslag in velden onder de Noordzee technisch goed mogelijk is, maar door de lage CO2-prijs is er geen positieve business case voor CCS.

Volgens Read is een CO2-prijs van 70 euro per ton CO2 nodig om de operationele kosten van CCS te dekken. Dat is het dubbele van wat de overheid wil, zegt Read. “De industrie ziet de business case met de huidige CO2-prijs als niet rendabel. Dat maakt het lastig om te investeren in CCS,” zegt Read. Volgens hem moet de overheid meer financiële steun geven aan CCS. Volgens Read moet nog worden onderzocht of CO2-opslag van CO2 in de Noordzee betrouwbaar kan verlopen.

Ook tijdens de beurs Energie & Industrie, onderdeel van Vakbeurs Energie – dit jaar op 9, 10 en 11 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch – is transport en opslag van CO2 prominent onderwerp van gesprek.

Foto: Tata Steel test het Hisarna-proces in IJmuiden. Bij dit proces kan CCS toegepast worden omdat het relatief zuivere CO2 oplevert, waardoor het ook bruikbaar is als grondstof.

Bron: Ensoc, foto: Tata Steel (Hisarna-procestest in IJmuiden), hele artikel: klik hier.

Ga terug