Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Zorg voor perspectief en goede arbeidsvoorwaarden”

Exposant in de spotlight: VIB

Foto: Rolf van Koppen fotografie

VIB is de vereniging voor de technische isolatiebranche. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (thermische) isolatie binnen de industrie, utiliteitsbouw, scheepvaart en petrochemie. De vereniging heeft  een honderdtal leden, inclusief buitengewoon leden, zoals fabrikanten en toeleveranciers.

De VIB is een zelfstandige vereniging. Hierbij wordt er voor onder andere de juridische, beleidsmatige en secretariële ondersteuning gebruik gemaakt van de diensten van de Koninklijke Metaalunie. Ook wordt een deels gezamenlijke strategische agenda en campagne op het gebied van vakmensen, innovatie en verduurzaming gevoerd.

Wat zijn volgens jullie belangrijke aandachtspunten in de energietransitie die de branche niet uit het oog mag verliezen?

“Wij kunnen nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. We moeten er samen voor zorgen dat we als economie, als land, maar ook als Europa voldoen aan het klimaatakkoord. En daarbij hoort het reduceren van de CO2-uitstoot. Voor ons als branchewerkgevers liggen daar grote kansen. We weten dat de isolatiebranche op een makkelijke, laagdrempelige, kostenefficiënte manier een bijdrage kan leveren aan die verduurzaming en de vermindering van de CO2-uitstoot.”

“Daarvoor zullen we wel nog meer mensen nodig hebben in de toekomst. Het arbeidsmarktvraagstuk kun je dan zien als een enorme macro-economische uitdaging. Maar als je inzoomt op de regio's, en de specifieke bedrijven, dan is het relatief behapbaar en is er met de nodige inspanningen te voldoen aan de instroombehoefte. Dat kunnen jongeren zijn die via een opleiding instromen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zij-instromers of misschien zelfs ex-gedetineerden die een nieuwe kans verdienen. Als je goed zoekt dan is het glas al gauw halfvol, dan moeten we dit tekort voor een groot deel op kunnen lossen, daar ben ik van overtuigd.”

Waar zullen jullie als organisatie/bedrijf in 2024 sterk op inzetten?

“Zoals hierboven beschreven één van onze grootste thema’s ‘vakmensen’. Hoe kom je aan nieuwe (vak)mensen en hoe behoud je ze? Dat gaat om goed werkgeverschap. Je moet zorgen dat je vakmensen perspectief en goede arbeidsvoorwaarden biedt. Dat je ze een mooie loopbaan biedt en dat ze zich kunnen doorontwikkelen. Onlangs hebben we over dit thema de eerste  HR Business Summit ‘Samen OnderWeg’ georganiseerd. Het imago van de branche speelt daarin ook een rol. Wat onze mensen doen dat is echt vakmanschap, en ontzettend mooi om te zien.”

“Een van onze wensen is om 16- en 17-jarigen op fabrieksterreinen toe te kunnen laten op een veilige, goede manier. Nu is het zo dat wanneer ze 18 zijn geworden, die jongens en meiden al een andere keuze hebben gemaakt en dan ben je ze kwijt. Je wil ze eigenlijk al eerder kennis laten maken met de isolatie en de steigerbouw.”

“Cultuurverandering is een ander belangrijk thema. Steeds minder mensen binnen de branche hebben Nederlands als voertaal. Dat maakt het steeds moeilijker om te communiceren op de werkvloer. En het zorgt er soms voor dat ervaren leermeesters uit het vak zich niet meer altijd thuis voelen. Tegelijkertijd hebben we arbeidsmigranten echt nodig. Zezijn een belangrijk deel van de oplossing voor het arbeidstekort. Voorop staat dat we te allen tijde moeten zorgen voor een veilige en professionele werkplek.”

Wat heeft jullie doen besluiten om deel te nemen als exposant?

“Deelnemen aan de Industrial Heat and Power doen we om verschillende redenen. Het is een fantastische beurs voor de isoleerder in industrie en utiliteit. Door als VIB actief te zijn tijdens de de beurs met een heus VIB-plein/collectief, zorgen we ervoor dat de gehele branche de gelegenheid heeft om elkaar te ontmoeten. Zowel zakelijke alsook informeel. Tijdens een kennissessie of een VIB-borrel. Van isolatiebedrijf tot fabrikant en van toeleverancier tot aan kennis- en opleidingspartners. Dat is de kracht van Industrial Heat & Power. Het is om die reden dan ook dat we de 2e beursdag altijd uitroepen tot ‘dag van de isoleerder’ en de ALV voor onze leden en buitengewoonleden organiseren. Elkaar ontmoeten, kennisdelen met als doel om innovatief bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland! Daar worden wij warm van!”

Ga terug