Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Waterstofproject H2eron uitgesteld


HyCC stelt de realisatie van het groene waterstofproject H2eron uit. Op zijn vroegst wordt het project in 2028 gerealiseerd. Er zijn hiervoor twee belangrijke redenen. Enerzijds de tragere ontwikkeling van de waterstofmarkt en anderzijds de stijgende kosten van waterstofprojecten.

De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) III verplicht industrie├źn en brandstofproducenten tot het gebruik van groene waterstof voor een deel van hun productie om daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Deze regels bevinden zich echter nog in de implementatiefase in Nederland. Ze leiden naar verwachting pas tegen 2030 tot een volwassen markt voor groene waterstof. Daarnaast zijn de kosten voor waterstofprojecten en hernieuwbare stroom de laatste jaren gestegen.

In het licht van deze ontwikkelingen is de planning van het project H2eron aangepast. Ook wil HyCC de capaciteit van H2eron vergroten tot 50 megawatt om de kosten per kilogram geproduceerde waterstof te verlagen.

HyCC bekijkt op dit moment of de bestaande afspraken met leveranciers moeten worden aangepast aan de nieuwe planning en heeft een eerdere bestelling voor 40 megawatt aan elektrolysers van Nel geannuleerd. HyCC is in gesprek met het Noorse bedrijf om hun elektrolysers straks in de nieuwe opstelling van 50 megawatt te gebruiken.

Bron en foto: Hycc

Ga terug