Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Volle inzet op hernieuwbare energie met de SDE+

Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Nederland vraagt om een breed pakket aan maatregelen. 

Eén van deze maatregelen is de Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). SDE+ is een exploitatiesubsidie. Producenten van hernieuwbare energie ontvangen subsidie die het verschil dekt tussen de kostprijs en de marktprijs.

De regeling richt zich op bedrijven en (non)profit instellingen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de categorieën  Biomassa, Geothermie, Water, Zon en Wind (land, meer en primaire waterkering). SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

De SDE+-regeling heeft een openstelling in het najaar van 2018. Voor de zomer zal de Minister zijn plannen voor deze najaarsronde bekendmaken, zoals  budget,  openstellingsperiode en wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsronde.

De SDE+ bijeenkomsten die in september en oktober 2018 onder andere op Vakbeurs Energie worden gehouden, zijn bij uitstek geschikt om op de hoogte te blijven. Ook is actuele informatie over de SDE+ en de diverse categorieën te vinden op www.rvo.nl/sde.

Naast de website, kan men terecht bij SDE+ adviseurs.  In september 2018 wordt een aantal SDE+ informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de wijzigingen voor de openstellingsronde najaar 2018 de revue passeren en waar vragen aan de adviseurs kunnen worden gesteld. 

De precieze data worden omstreeks de zomer bekend gemaakt via social media en www.rvo.nl/sde. Tijdens  Vakbeurs Energie zijn op alle dagen onze adviseurs aanwezig op de RVO.nl stand en tijdens de SDE+ informatiebijeenkomst op woensdag 10 oktober.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. RVO.nl voert de SDE+-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische  Zaken en Klimaat.

RVO is Samenwerkingspartner van Vakbeurs Energie, Industrial Heat & Power en Ecomobiel.

Ga terug