Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

‘Verduurzamen vanuit het doel, niet vanuit de techniek’


Op beurzen en evenementen inspireren leveranciers bedrijven met hun nieuwe technologieën en innovaties. Maar nieuwe technologie als vertrekpunt nemen om te verduurzamen is niet altijd een goed idee, stelt Ruud Vleugels, directeur Energy en Utility Partners bij Equans. Hij verheldert zijn visie in onderstaand artikel.

De business unit Energy en Utility Partners van Equans legt zich toe op het verduurzamen van klanten. Vleugels: “Die verduurzaming gebeurt over twee assen. Enerzijds betekent dit duurzame opwekking van utilities zoals elektriciteit, warmte, koude, perslucht, stoom, vacuüm demiwater, enzovoort. Anderzijds ondersteunt de business unit bedrijven bij het verbeteren van de energy efficiency van de afgiftesystemen, in zowel kantooromgevingen als industriële processen. Daarbij streven we naar een lange termijn relatie of partnership met onze klanten zodat je ook effectief verbeteringen kunt realiseren. Vaak hebben projecten van idee tot uitvoering een langere doorlooptijd.”

De roadmap of aanpak die Equans hanteert is anders dan velen gewend zijn. “Ons vertrekpunt is niet een specifiek product of technologie. Op de vakbeurs Industrial Heat & Power toonden veel leveranciers op hun stands hun innovaties. Wij waren als onderdeel van het Project 6-25 paviljoen eveneens aanwezig, maar niet met een specifiek tastbaar product. Onze filosofie als integrale solution provider is dat je veel meer kunt bereiken met een integrale aanpak van verduurzaming in plaats van één techniek centraal te stellen. We noemen deze aanpak Equans Geregeld.”

Welke impact wil je maken?

Vleugels gaat dieper in op deze aanpak. “We beginnen altijd met het stellen van een basisvraag aan klanten. Die luidt: Welke impact wil je maken? Gaat het bijvoorbeeld om energiebesparing, CO2-reductie, verduurzaming om te kunnen voldoen aan de strengere wet- en regelgeving of is er andere reden om te verduurzamen? Door deze vraag te stellen, krijgen we een beeld wat de klant wil en wat zijn beweegredenen zijn. Dat is het vertrekpunt.”

Daarna is het noodzakelijk om meer context te verkrijgen. “Het is belangrijk om te achterhalen waar een bedrijf over een aantal jaar wil staan. Liggen er bijvoorbeeld nieuwbouwplannen op de tekentafel? Of zijn er bepaalde componenten of productielijnen die aan het einde van hun levensduur zijn? Veel bedrijven geven in eerste instantie aan dat ze willen verduurzamen, maar duurzaamheid is in feite een containerbegrip. Je moet het zien in de context van de bedrijfsprocessen zodat het past in het totale plaatje. Investeringen kun je tenslotte maar één keer doen.”

Garanties

“Als eenmaal de basis duidelijk is, willen we weten welke garanties een bedrijf wil hebben om de impact te garanderen”, stelt Vleugels. “Voor sommige bedrijven heeft levenszekerheid de hoogste prioriteit. Denk aan ziekenhuizen waar alle utilities  - elektriciteit, stoom, warmte en koude – altijd moeten zijn gegarandeerd. Anderen willen een garantie op de besparingen die zijn te halen. Ook dit moet vanaf het begin duidelijk zijn.”

Verrekenen

“De derde vraag die we stellen, is hoe bedrijven dit willen verrekenen”, vervolgt Vleugels zijn betoog. “Dat klinkt misschien vreemd, maar dat maakt de samenwerkingsvorm meteen transparant. Er zijn diverse business modellen die kunnen leiden tot verduurzaming. Kan een bedrijf alles zelf financieren? Is medefinanciering door Equans een wens? Zien bedrijven het verduurzamingstraject als een project, partnership, service of pay-per-use? Kortom, er zijn diverse manieren om de financiering en verrekening te regelen. Door dit meteen bespreekbaar te maken weet iedereen waar hij aan toe is en kun je samen verduurzaming aanpakken.”

Audit of analyse

Nadat de basis is gelegd, gaat Equans aan de slag. “Daarbij doen we een eerste analyse of audit van het verbruik bij de klant. Die analyse vergelijken we met de maatregelen die het bedrijf heeft aangegeven om een impact te willen maken. Aan de hand daarvan maken we een aantal scenario’s. Die scenario’s laten zien wat welke impact en welke verandering teweeg kan brengen op welke termijn. Uiteindelijk worden één of twee scenario’s verder in detail uitgediept waarna wordt gekeken naar implementatie, realisatie en exploitatie.”

Succesvolle aanpak

Deze aanpak heeft al heel wat vruchten afgeworpen. “Deze aanpak hebben we twee jaar geleden gedoopt tot Equans Geregeld, maar voordien werkten we ook al op deze manier waarbij de drie bovengenoemde vragen de rode draad waren. Door onze strategie explicieter te benoemen kunnen bedrijven het ook eenvoudiger herkennen.”

Techniek

De techniek komt dus pas later in het traject ter sprake. “Iedereen wil graag snel innovaties toepassen, maar het is nog belangrijker dat de techniek op de juiste manier wordt geïntegreerd in het bedrijf. Door verduurzaming integraal aan te pakken weet je zeker dat de techniek past bij de bedrijfsstrategie en -visie. Onze aanpak wordt vaak als laagdrempelig en verhelderend ervaren.  Zodra de basis duidelijk is, gaan we samen met partners op zoek naar de beste technologieën om het doel te realiseren. Met succesverhalen tot gevolg.”

Ga terug