Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Veel potentie voor restwarmtebenutting


Veel potentie voor restwarmtebenutting

Een relatief snelle manier van grootschalige CO2-reductie is industriële restwarmtebenutting. Toch koelt de industrie nog een hoop warmte weg via de lucht of koelwater. Daar wil Mark Elderman van Bilfinger graag verandering in brengen. Hij laat zien dat er wel degelijk een businesscase te maken valt van restwarmte. Robert Sakko van Heat Matrix toont de onbenutte potentie van warmte in rookgassen terwijl Stijn Schlatmann van BlueTerra weet wat de mogelijkheden zijn van restwarmtelevering uit de Rotterdamse haven aan de wijde omgeving en wat daar voor nodig is.

Er gaan de laatste tijd geluiden op om het lozen van restwarmte te belasten. Of dit nu het beste instrument zal zijn is de vraag. Mark Elderman: ‘Maar als de overheid grote slagen wil maken in het terugdringen van de CO2-uitstoot dan is industriële restwarmtebenutting wel de beste optie.’

Eerst intern

Volgens Elderman moet de industrie wel de juiste volgorde aanhouden. ‘De beste toepassing van restwarmte is nog altijd in de eigen processen (warmte-integratie) en bij voorkeur binnen de eigen bedrijfspoort. Bedrijven die nog geen pinch-analyse hebben uitgevoerd, zouden dit eerst moeten doen voordat ze ook maar nadenken over uitkoppeling naar de gebouwde omgeving. Met warmteterugwinning aan de achterkant en/of lagere temperatuurvraag aan de voorkant is al veel efficiencywinst te halen.

Ook zouden bedrijven meer in de directe omgeving moeten kijken naar warmtevraag en -aanbod. Uiteindelijk geldt voor warmtetransport dat hoe verder de gebruiker van de bron zit, hoe duurder het wordt hem aan te sluiten.’

Stadsverwarming

Dat het beter is restwarmte intern te gebruiken, wil niet zeggen dat stadsverwarming op industriële restwarmte daarbij uitgesloten is. Elderman: ‘Bij een bepaalde temperatuurrange, wordt het voor de industrie niet meer aantrekkelijk om verder te gaan. Dan is stadsverwarming een prima optie. Het is op zich positief dat Gasunie zich opwerpt als warmte transport operator (TSO, red.). Maar uiteindelijk moet de hele keten sluitend worden gemaakt.

Er zijn dan ook nog wel wat knelpunten rondom de uitkoppeling van warmte tot aan de woning. Want wie wordt verantwoordelijk voor de levering tot aan de woning, wie wordt de regisseur voor warmtelevering en balancering en hoe kunnen de betrokken partijen er geld aan verdienen? Zoals de wetgeving nu is ingericht, zijn de voordelen van warmtelevering voor de industrie beperkt. De CO2-winst zit namelijk bij de gebouwde omgeving.’

Businesscase

Toch denkt Elderman dat er wel degelijk een businesscase uit restwarmtebenutting of restwarmtebenutting met industriële warmtepompen valt te maken. Tijdens de beurs Industrial Heat & Power zal hij de engineering van restwarmteprojecten bespreken en een businesscases voor een industriële warmtepomp presenteren. ‘Als bestaande woningen van het gas af moeten, zullen ze een betaalbaar alternatief moeten krijgen. Grootschalige restwarmtelevering is dan een alternatief (100-700C) dat substantieel bijdraagt aan CO2-reductie.

HeatMatrix

Over warmteterugwinning gesproken, daar heeft HeatMatrix een mooie oplossing voor. Het bedrijf bouwt polymere warmtewisselaars in schoorstenen in om daar warmte terug te winnen uit de rookgassen. Het gebruik van kunststof voorkomt corrosieproblemen en verbetert de efficiency van de warmtewisselaars enorm. Robert Sakko van HeatMatrix zal tijdens Industrial Heat & Power de potentie van warmteterugwinning uit rookgassen uit de doeken doen.

Glastuinbouw

Overigens is ook de glastuinbouw een dankbare afnemer van de industriële restwarmte. Stijn Schlatmann van BlueTerra is projectleider van Warmte Samenwerking Oostland. Hier werken gemeenten en de tuinbouwsector in het Oostland, ten noorden van Rotterdam samen om de industriële restwarmte bij zowel glastuinbouwers als huishoudens te krijgen. Ook geothermie wordt ontwikkeld maar dit kan slechts in derde van de warmtevraag voorzien. Dat ook hier de nodige uitdagingen liggen, zal Schlatmann kunnen beamen. Het seminar restwarmte en warmtenetten belooft dan ook pittige discussies.

Seminar Restwarmte en Warmtenetten
Waar: Industrie Theater, Hal 2
Wanneer: dinsdag 8 oktober - 12:30 - 14:00

Ga terug