Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Van schoon fossiel naar emissieneutraal

De industrie gaat van besparing naar verduurzaming. Veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer.

Het thema verduurzaming is zowel inspirerend als intrigerend. Het wemelt van de vaktermen: aardgasloos, G-Gas of H-gas, biomassa, groen gas, zon-PV, wind, geothermie, waterstof, brandstofcellen, Carbon Capture (Usage) & Storage, Power to Gas, Power to Chemicals of Power to Heat.

Bedrijven vragen zich af: wat is er voor mijn bedrijf mogelijk en zinvol? En op welke termijn? Wat zijn de risico’s en welk kostenplaatje hoort hierbij? Kunnen we een marsroute maken  van het heden naar de toekomst, om zodoende de continuïteit van het bedrijf zeker te stellen? Dit klinkt als terra incognita, waarbij je een gids nodig hebt.

De ervaring van BlueTerra Energy Experts is dat industriële bedrijven van nature gefocust zijn op hun eigen processen, en op dat terrein heer en meester zijn. Aangezien de huidige energievoorziening vrijwel geheel gebaseerd is op fossiele energiebronnen, resulteert dit in kleine veranderstappen en kan de stap naar totale verduurzaming op lange termijn niet worden overzien.

Een ‘Masterplan verduurzaming energievoorziening’ met een kijkdiepte van enkele tientallen jaren biedt hiervoor de oplossing. In dit masterplan krijgen voorgenomen maatregelen en productieplannen een plaats. Hetzelfde geldt voor het samenwerken met omringende bedrijven op regionaal niveau en outsourcing van een (duurzame) energievoorziening. 

De zogenaamde ‘backcastingsmethode’ is een methodiek die hierbij helpt. Waar wil men staan over twintig of dertig jaar, hoe borgt men de continuïteit van het bedrijf qua energievoorziening en via welke weg komt men daar? Met deze aanpak krijgt men inzicht in de kansen en uitdagingen die komen kijken bij de energietransitie. Ook de overheid ziet deze noodzaak en steunt de koplopers van industriële bedrijven vanuit de Topsector Industrie & Energie

BlueTerra Energy Experts adviseert industriële bedrijven, de land- en tuinbouw en de grootzakelijke markt op het gebied van energiebesparing, energietransitie en duurzame energie en is tijdens Vakbeurs Energie, van 9 t/m 11 maart in Den Bosch, te vinden op standnummer A.046 in Hal 2.  

 

Ga terug