Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Stoomsector zet realistische stappen in energietransitie

Stoomsector zet realistische stappen in energietransitie

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet definitief is, worden de contouren ervan wel langzaam duidelijk. Voor gebruikers van stoomsystemen geven de plannen lucht om zich de komende jaren op energiebesparing te focussen. Hoewel elektrificatie en waterstof op den duur mogelijk aardgas kunnen vervangen, zijn dit volgens Natasja Leijser van Eco Steam and Heating vooral vergezichten voor de langere termijn.

Ook de klanten van Eco Steam and Heating maken zich zorgen over de toekomst. ‘We moeten met zijn allen nadenken over wat voor wereld we aan onze kinderen willen nalaten’, zegt operationeel manager Natasja Leijser. ‘De vergezichten voor hogetemperatuurwarmte zijn dan ook veelbelovend. Die temperaturen zouden voor kleinere capaciteiten ook met waterstof of elektrische boilers kunnen worden behaald. De komende jaren is er echter nog onvoldoende duurzame elektriciteit en waterstof voorhanden om dit grootschalig uit te rollen. De opgave is te groot om daarop te wachten en dus moeten we nu al beginnen met investeringen in energiebesparing.’

Vooruitgeschoven

Eco Steam and Heating is zowel actief in de verhuur als de verkoop van stoomketels. Leijser: ‘We merkten in het afgelopen jaar vooral aan de toenemende verhuur dat bedrijven investeringen vooruitschoven. De onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord duurden lang en bedrijven waren bang voor desinvesteringen. Daar lijkt in de nabije toekomst nog geen sprake van te zijn.’

Industriële bedrijven met verouderde stoomsystemen kunnen nu al behoorlijke slagen maken in het terugdringen van hun energieverbruik. Dat betekent voor ons dat aanvragen voor verkoop weer concreter worden, waarbij onze rol ook verandert. Bij besparingen kijken we namelijk niet alleen naar de stoomketel, maar naar het hele stoomsysteem. Zo zijn er besparingen mogelijk met warmteterugwinning, leidingisolatie en efficiëntere branders. Bij branders wordt bijvoorbeeld gekeken in hoeverre deze geschikt zijn voor (toekomstige) alternatieve brandstoffen, welke de NOx-uitstoot uiteraard niet zullen vergroten. Iets wat je met de huidige discussie rondom de stikstofnorm wilt voorkomen.’

Consultancy

Volgens Leijser verandert de rol van de toeleveringsmarkt behoorlijk dankzij de energietransitie: ‘Het voldoet niet meer om simpelweg een keuze tussen ketel a of b voor te leggen omdat het grootste besparingspotentieel in het systeem zit. We schuiven dan ook steeds meer richting sparring partner voor onze klanten, de installateurs en energie consultants, wat het voor onze experts alleen maar leuker maakt.

In sommige gevallen adviseren we bedrijven zelfs een kleiner gedimensioneerd systeem te nemen omdat dat beter aansluit bij hun stoombehoefte. Je zou kunnen zeggen dat we onszelf daarmee in de vingers snijden omdat we een goedkoper systeem verkopen. We vinden het echter onze morele plicht om onze klanten te ondersteunen bij de transitie naar een zuiniger energiesysteem.’

Schone brandstof

Leijser waarschuwt dat Nederland zich niet moet afzonderen van de rest van de wereld. ‘Landen als Duitsland, België en Spanje zijn juist blij dat ze een aardgasnet krijgen en zien het als een belangrijke stap in de energietransitie. De grootste uitdaging voor Nederland is het inrichten van de energieketen. In die keten is aardgas nog steeds een relatief schone brandstof. Zeker als we ook de restwarmte optimaal benutten.’

Ga terug