Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Seminar over industriële elektrificatie

 

Op dinsdag 9 oktober wordt, tijdens en op de locatie van B2B beurs Industrial Heat & Power, een seminar over de industriële elektrificatie georganiseerd.

De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. De afzet blijft groeien, maar CO2-emissies moeten in hoog tempo worden teruggebracht én processen verduurzaamd. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst.

Tegelijkertijd zorgt de groei van zonne- en windenergie voor een steeds groter aanbod van duurzame elektriciteit. De industrie kan deze groene elektriciteit benutten voor de verduurzaming van haar processen. Op deze manier helpt elektrificatie bij de decarbonisatie van de industrie maar ook bij het integreren van een fluctuerend aanbod van hernieuwbare energie en het optimaliseren van investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Om de elektrificatie in de industrie te duiden, wordt daar op dinsdag 9 oktober, van 15:00 tot 16:30 uur, in het Industrie Theater (powered by Eco Steam and Heating) tijdens Industrial Heat & Power in de Brabanthallen in  Den Bosch, een seminar over georganiseerd. Onderdeel ervan is een lezing over de stand van zaken rondom het Fieldlab Industriële Elektrificatie.

Fieldlab Industriële Elektrificatie is een fieldlab waarin technologieën op industrieel relevante schaal in praktijkomgeving kunnen worden getest en doorontwikkeld en waarin businesscases gevalideerd kunnen  worden door eindgebruikers samen met technologiebedrijven, apparatenbouwers en kennisinstellingen. Betrokken partners zijn TNODeltalinqs en FME.

Aanmelden voor het seminar verloopt via de aanvraag van een toegangsbewijs voor Industrial Heat & Power. Deze is gratis tot en met maandag 8 oktober en bevindt zich hier.

Ga terug