Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Samenwerking in transitie


Stijn Schlatmann, Directeur BlueTerra Energy Experts

"Innovaties, samenwerking en investeren in transitie vormen het recept om uit het economische dal te klimmen."

COLUMN

"De coronacrisis domineert momenteel het leven van ons allen. Onze bewegingsruimte wordt bepaald door het virus en gelukkig staat gezondheid voorop. Alleen met samenwerking en goede afstemming kunnen we de epidemie onder controle krijgen en het lijkt er nu op dat dat goed gaat lukken.

Er wordt geopperd dat we de energietransitie niet uit het oog moeten verliezen en dat we het herstel uit de crisis in het teken van verduurzaming moeten zetten. De werkelijkheid is namelijk weerbarstig en het gedrag van mensen en bedrijven valt snel terug in oude patronen. Interessant is dat we uit de coronacrisis leerzame lessen kunnen trekken: als maatregelen hanteerbaar zijn en kennelijk iedereen er aan meedoet, wordt er ook volop aan meegewerkt. Het blijkt dat de oplossing ligt in samenwerking, een individu of bedrijf alleen kan het tij niet keren en een ongecoördineerde aanpak leidt tot niets.

In veel columns over de energietransitie wordt met verbazing gekeken hoe goed de overheid de wetenschappelijke adviezen in deze crisis heeft opgevolgd en hoe goed dit geaccepteerd wordt door de bevolking. Er spreekt de wens uit dat deze vastberadenheid en daadkracht zich ook door vertaalt naar klimaatbeleid. Nu de discussie over klimaatverandering en -beleid al zo lang loopt begrijp ik die reactie wel. Ik hoop ook zeker dat de overheid meer lef en daadkracht gaat tonen in de komende jaren en ik zie daar ook al de tekenen van.

Het kabinet heeft met het Klimaatakkoord het initiatief naar zich toegetrokken en richt zich nu steeds meer op de uitwerking van maatregelen. Sommige maatregelen hebben het karakter van de stok, denk aan de ODE en de landelijke CO2 heffing. Maar er wordt ook gewerkt aan de wortel. Bijvoorbeeld steeds meer CO2 neutrale technologieën komen in beeld voor de SDE++ regeling. Wel is er nog meer nodig. Voor CO2-opslag, groen gas, warmtenetten en waterstof moet er meer financiële steun komen. Laten we er op aandringen dat de overheid op deze manier de economie uit de crisis wil ‘investeren’ zoals dat in de vorige crisis succesvol in de infrastructuur is gedaan.

We moeten onze eigen rol en die van bedrijven ook niet vergeten. Net even dat stapje extra zetten, wel die energiezuinigere variant aanvragen en uitrekenen, wel aandacht geven aan besparingsmaatregelen en gedragsverandering, wel kiezen voor elektrisch vervoer, een strategie voor CO2 neutraal produceren uitwerken, etcetera. En ook hier geldt dat we het niet alleen doen. Het bedrijfsleven is een ecosysteem waarin we afhankelijk zijn van elkaars ideeën, innovaties, aanpassingen, inkoopbeleid, gedragsverandering en van (wereldwijde) samenwerking.

Al deze partijen en bedrijven zouden in oktober bijeen komen op de beurs Industrial Heat & Power. Maar helaas heeft organisator 54events moeten besluiten deze, met het oog op de volwaardigheid ervan, te verplaatsten naar volgend jaar. Ik wens u allen succes met de doorstart van de energietransitie in dit lastige coronajaar en hoop u daar allen volgend jaar in goede gezondheid te ontmoeten!"

Stijn Schlatmann
Directeur BlueTerra Energy Experts

Ga terug