Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Rvo.nl: nieuwe SDE++2020 gepubliceerd


De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is 22 september 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.
Duurzaamheid blijft hoog op de overheid-agenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. En in 2050 met 95%. De nieuwe SDE++-regeling draagt hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2 reducerende technieken kans op subsidie.

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.  Verminder samen met de overheid de uitstoot van broeikasgas voor een schone en duurzame toekomst.

De nieuwe SDE++ subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

SDE++ 2020  De nieuwe SDE++ biedt subsidie in 5 hoofdcategorieën: Hernieuwbare elektriciteit, Hernieuwbare warmte, Hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie. Onder deze hoofdcategorieën vallen specifieke technieken waarop u uw aanvraag kunt doen. Dit zijn bijvoorbeeld: elektrische boilers, warmtepompen voor de industrie, aquathermie, CO2-afvang en -opslag en waterstof.

De SDE++-2020 is open van 24 november 2020, 9:00 uur tot 17 december 2020, 17:00 uur. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar.

Aanvragen via eLoket

Enkele weken voorafgaand aan de openstelling kunt u uw aanvraag in het eLoket alvast in concept klaarzetten. Bij indiening heeft u: een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.

Meer weten?

U vindt alle informatie over de nieuwe SDE++ op www.rvo.nl/sde. Of neem gerust contact op met RVO 088 042 42 42. U kunt ook een e-mail sturen: sde@rvo.nl.

Ga terug