Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

RWE krijgt subsidie voor bouw elektrolyser van 50 megawatt

Foto: RWE

RVO heeft RWE een subsidie van 124,9 miljoen euro toegekend voor zijn project Eemshydrogen. Eemshydrogen is een project om op de locatie van RWE in de Eemshaven een elektrolyse-installatie van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene waterstof. RWE is van plan om de elektrolyser te laten werken met groene stroom van zijn windmolenpark Westereems, dat op slechts 5 kilometer van de locatie van de Eemshavencentrale ligt.

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en daarmee voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen. Groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol. Om de productie en toepassing van hernieuwbare waterstof verder te helpen ontwikkelen, heeft de Nederlandse overheid verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden ontwikkeld, waaronder de subsidieregeling Opschaling Volledig Hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse (OWE). RWE heeft in de eerste biedingsronde met succes een aanvraag ingediend voor deze subsidie.

RWE is van plan om eind 2024 een financiële investeringsbeslissing (FID) te nemen voor Eemshydrogen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de tijdige aansluiting op de benodigde infrastructuur, zoals de nationale waterstof backbone, om de groene waterstof naar de markt te transporteren. RWE heeft al een milieu- en bouwvergunning voor Eemshydrogen en heeft contact met potentiële afnemers. De leveranciers voor de benodigde apparatuur en de bouw van de elektrolyse-installatie zullen na de FID worden gecontracteerd. Het is de bedoeling dat de Eemshydrogenfabriek in 2027 in gebruik wordt genomen.

Bron: RWE

Ga terug