Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Project 6-25: Industrial Energysavings Day 2021


Sinds 3 jaar werken industriële grootverbruikers van energie en technologiebedrijven intensief samen het energieverbruik - en daarmee de broeikasgasuitstoot - van de Nederlandse industrie te verminderen. Dat doen ze in Project 6-25, een gezamenlijk initiatief van FME en VEMW.

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2 emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt daarbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen: warmteintegratie, IT en data technologieën, efficiënte aandrijftechnologie, flexibiliserings- en membraantechnologie.

Op dinsdag 12 oktober laten FME en VEMW in het kader van Project 6-25 zien hoe - vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie - de industrie haar ambitie van 14,3 Mton extra reductie in 2030 – en op kortere termijn een reductie van 6 Mton CO2 / jaar tot en met 2025 kan realiseren.

Is dat een haalbare kaart? Ja, en dan vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie. Dan gaat het niet alleen over de grote transities die op stapel staan - de waterstofeconomie, elektrificatie, CO2-afvang en -opslag - maar vooral ook om de meest fundamentele vorm van verduurzaming: minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Tijdens de vakbeurs Industrial Heat & Power, op de dinsdag (12 oktober) van 14:00 tot 16:00 uur in de Hertog Zaal, nemen de experts van Project 6-25 hun toehoorders stap voor stap mee op weg naar de realisatie van duurzame en economische rendabele projecten. Daarbij wordt aan alle mogelijke aspecten aandacht besteed: technische haalbaarheid, betrouwbaarheid, economische rentabiliteit, financiering etcetera.

Datum, locatie en aanmelden

Dinsdag 12 oktober 2021
12:00 – 14:00
Hertog Zaal @ Industrial Heat & Power

Bekijk hier de introductievideo. Aanmelden voor de Industrial Energysavings Day 2021 verloopt direct via de reguliere bezoekersregistratie van Industrial Heat & Power.

Aan de orde komen:

 • Selectie van projecten: waar op letten en welke aspecten wegen het zwaarst?
 • Financiering van projecten: de Project 6-25 beslisboom voor de passende financiering
 • Realisatie van projecten: stapsgewijs naar goede resultaten;
 • Multiple benefits van energiebesparing: verlaging energie- en onderhoudskosten, verbeteren product- en productie prestaties, flexibilisering, meer ruimte voor elektrificatie etc.

Vragen die daarbij gesteld worden, zijn onder meer:

 • Kan de industrie nog op een rendabele wijze energie besparen?
 • Welke extra voordelen heeft energiebesparing in combinatie met elektrificatie?
 • Wat kan energiebesparing bijdragen aan mijn 2030 doelstelling?

Programma

 • Opening en welkom door de dagvoorzitter: Jacques van de Worp – VEMW
 • Energiebesparing: de onmisbare pijler van de energietransitie
 • Use case: besparing met digitale transformatie.
 • Energiebesparing: aantrekkelijke business cases selecteren en financieren
 • Use case: besparing met aandrijftechniek’
 • Project 6-25 bespaart tijd en kosten en levert impactvolle CO2 reducties
 • Use case: besparing bij Aviko Rixona met warmteintegratie
 • Use case: CO2 reductie met flexibilisering
 • Vragen en discussie o.l.v. dagvoorzitter

Ga terug