Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Over klimaatvriendelijke hogetemperatuur warmtepompen

HighLift-warmtepompinstallaties bij de R&D-faciliteiten van AstraZeneca, Göteborg

Nu de wereld zich afkeert van fossiele brandstoffen en gaat naar meer klimaatvriendelijke oplossingen, worden warmtepompen een steeds populairdere keuze. Voor de industrie, waar vaak hogere temperaturen nodig zijn, kan het moeilijk zijn om manieren te vinden om de warmteniveaus te verkrijgen die nodig zijn voor verwerking als men hoge CO2-emissies wil vermijden.

Traditionele verwarmingsmethoden, zoals kolen-, olie- en aardgasketels, stoten vaak grote hoeveelheden CO2 uit. Als zodanig zoeken meer bedrijven naar methoden die een lagere ecologische voetafdruk bieden. Hier komen industriële hogetemperatuurwarmtepompen om de hoek kijken.

Hogetemperatuur warmtepompen die de kans op energierecycling bieden, kunnen echte gamechangers zijn als het gaat om het verlagen van emissies als gevolg van productieprocessen in de industrie. Ze zijn niet alleen efficiënter, maar kunnen ook reeds beschikbare afvalwarmte benutten en omzetten in hoogwaardige proceswarmte.

Een voorbeeld hiervan is een in Noorwegen vervaardigde industriële hogetemperatuur warmtepomp van Olvondo Technology. Door energie te onttrekken aan afvalwarmte en deze om te zetten in proceswarmte op hoge temperatuur, hetzij als heet water of stoom (tot 10 bar) met temperaturen tot 200°C, blijkt de HighLift-warmtepomp een bruikbaar alternatief te zijn voor energie op basis van fossiele brandstoffen bronnen.

Om te evalueren hoeveel klimaatvriendelijker een hogetemperatuur warmtepomp is in vergelijking met alternatieven op fossiele brandstof, is een Life Cycle Assessment (LCA), een evaluatietool die de milieueffecten van producten/processen gedurende de levenscyclus van een product, uitgevoerd voor de HighLift. Hieruit blijkt dat de warmtepomp uitblonk in alle beoordeelde categorieën. De Sterling cyclusgebaseerde warmtepomp heeft de minste negatieve impact op het milieu in vergelijking met een olieketel en aardgasgestookte ketel, zoals geïllustreerd in onderstaande radargrafiek:

Het is duidelijk dat industriële hogetemperatuur warmtepompen een uitstekend alternatief zijn voor de traditionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde methoden voor het produceren van proceswarmte in de industrie. Met hun vermogen om restwarmte te gebruiken en de behoefte aan brandstoffen die broeikasgassen produceren te elimineren, blijken industriële hogetemperatuurwarmtepompen een hulpmiddel van onschatbare waarde te zijn voor de industrie waar veel vraag is naar proceswarmte op hoge temperatuur.

Als bonus kunnen industriële hogetemperatuur warmtepompen een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, afgeleid van de lagere kosten voor alternatieve energiebronnen zoals olie, gas en elektriciteit. Voor warmtepompen die als bijproduct koeling kunnen genereren, zoals de warmtepomp van Olvondo Technology, zijn er extra besparingen te behalen dankzij gecombineerde verwarming en koeling.

Al met al moet de industrie serieus gaan investeren in groene technologieën. Het draagvlak voor hernieuwbare energietechnologie neemt toe, en terecht als er zulke geavanceerde duurzame oplossingen voorhanden zijn. Een investering in klimaatvriendelijke technologie is niet alleen een investering in een machine, het is eerder een investering in de toekomst van ons klimaat en, uiteindelijk, de gezondheid van onze planeet.

Ga terug