Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Ook qua verduurzaming leiden er meer wegen naar Rome”

Interview met Tessa Hermens (NVDE)


Een groot deel van de energie die de industrie nodig heeft gaat naar warmte. Gemiddeld is dit de helft, maar het kan ook ruim twee-derde zijn. Het verduurzamen van die warmte vraagt flinke aandacht, en kan op meerdere manieren worden ingevuld. De keuze moet passen bij het bedrijf, het proces, de omgeving en de toekomst van het bedrijf. In deze sessie wordt inzicht gegeven in een aantal opties, met concrete voorbeelden en status van ontwikkeling vandaag de dag. Gespreksleider Tessa Hermens licht alvast een tipje van de sluier wat bezoekers van deze sessie mogen verwachten.

“Als men het heeft over de verduurzaming van warmte, is elektrificatie het eerste waaraan mensen denken. Maar er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden. Het is slim om meerdere opties te bekijken en dat zullen we in deze sessie doen. Zo zullen we de mogelijkheden van bioketels onder de loep nemen”,  zegt Hermens. “Waar elektrificatie geen optie is, biedt de bioketel mogelijk uitkomst. Je kunt er hoge temperaturen mee bereiken en netcongestie is hier geen thema. Uiteraard zijn er ook uitdagingen. Er zijn vooral hordes te nemen op maatschappelijk vlak, bij de mensen zelf. Andere aspecten zoals stikstof-uitstoot, zijn met technische innovaties op te lossen. Aandachtspunt is natuurlijk wel dat er duurzame grondstoffen -zoals duurzame houtige restmaterialen- worden gebruikt en aan de strenge EU- en Nederlandse wetgeving wordt voldaan. Doe je dit, dan is deze optie zeker te verantwoorden en daar zullen we in deze sessie met inhoudelijke feiten op ingaan.”

Het tweede onderwerp is (ultra)diepe geothermie. “De glastuinbouw en de gebouwde omgeving maken al gebruik van geothermie maar in de industrie is het nog niet zo vaak toegepast. Toch kan het een interessante optie zijn voor de bedrijven die temperaturen van rond de 70 à 90 graden nodig hebben zoals een aantal bedrijven in de levensmiddelenindustrie. In deze sessie zullen we zowel de mogelijkheden als uitdagingen laten zien.”

Tot slot komt elektrificeren via Energy as a service aan bod. “Je investeert hierbij niet zelf, maar het verduurzamingstraject wordt uitbesteed aan experts. Dit kan voor bedrijven interessant zijn aangezien duurzaamheidsprojecten vaak om zowel investeringen, technici als specifieke kennis vragen en niet alle bedrijven hebben dit in huis. Daarom zullen we met succesvolle business cases samen met Adven (Energy Service Bedrijf) illustreren wat de mogelijkheden zijn van Energy as a service.”

Hermens besluit: “Tijdens de bijeenkomst CO2-reductie door verduurzaming van warmte willen we vooral de ogen openen voor opties die misschien minder op het puntje van de tong liggen maar daarom niet minder succesvol kunnen zijn.”

CO2 reductie door verduurzaming van warmte
Donderdag 12 oktober, 11:30 – 13:00 uur
Podium Industrie, vakbeurs Industrial Heat & Power

Ga terug