Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Onderzoek naar branche-overschrijdende energie-efficiëntie

Foto: MartensMultimedia

Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa Electric Corporation zijn een haalbaarheidsstudie gestart. Doel van deze studie is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een betere branche-overschrijdende integratie van efficiënt energie- en nutsvoorzieningengebruik te bereiken in het industriegebied in Rotterdam. Dit is nodig om bij te dragen aan ambitieuze regionale doelstellingen op het gebied van decarbonisatie. De eerste resultaten van de studie zijn inmiddels bekend.

Individuele bedrijven in de petrochemische industrie hebben over het algemeen hun eigen activiteiten sterk geoptimaliseerd. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen over het delen van vertrouwelijke informatie met andere bedrijven waarmee ze zouden kunnen samenwerken in een cluster zodat het verdere energie- en grondstofbesparingen kan opleveren. Het Havenbedrijf Rotterdam en Yokogawa willen deze barrière doorbreken door het vertrouwelijk delen van data te faciliteren waardoor een diepere integratie binnen het cluster tot stand komt. Hiermee kan een grote potentiële efficiëntiewinst worden bereikt aangezien de productie in hele industriële clusters wordt geoptimaliseerd.

Elektriciteit

Door de integratie van meerdere nutsvoorzieningen, zoals warmte, elektriciteit en waterstof, kan de industriële flexibiliteit worden verhoogd. Zo kan het elektriciteitsverbruik 'achter de meter' tussen aangrenzende bedrijven worden geoptimaliseerd om de piekbelasting te kunnen beheren. Dit draagt er vervolgens aan bij dat congestie in het elektriciteitsnetwerk in het havengebied wordt voorkomen of verminderd.

Stoom

Diezelfde benadering kan worden uitgebreid door het gebruik van andere nutsvoorzieningen in goede banen te leiden. Zo kunnen bedrijven die stoom als nevenproduct hebben, ervoor kiezen om hun productie op het juiste moment op te schroeven, namelijk als een aangrenzend bedrijf meer stoom nodig heeft. Hierdoor gaat er minder warmte verloren. Mogelijk vormt deze aanpak in het algemeen een belangrijke bijdrage aan energiebesparingen en emissiereductie.

Simulatietechnologie

Als de grootste haven van Europa – en de thuisbasis van meer dan 200 bedrijven – bezit de haven van Rotterdam een unieke positie om dit project te faciliteren en te implementeren en zo de energietransitie te ondersteunen. Yokogawa is in staat om bestaande simulatietechnologie toe te passen. Daarmee kunnen een optimale productieplanning en oplossingen voor regionaal energiebeheer worden ondersteund. Ook kunnen adviseringsmogelijkheden worden geïdentificeerd met betrekking tot de kansen op efficiëntieverbetering binnen diverse industriële systemen.

Voorbereidend haalbaarheidsonderzoek

Een vooronderzoek naar de haalbaarheid door beide bedrijven is reeds afgerond. Er werd daarbij gebruik gemaakt van computersimulaties en vergelijkingen tussen de bedrijfsvoeringen binnen het industriële cluster in de Rotterdamse haven. Zo was het mogelijk de bespaarmogelijkheden in diverse nutsvoorzieningen te identificeren. Dit werd gecombineerd met diepgaande workshops en rondetafelgesprekken met diverse bedrijven die in dit gebied actief zijn.

Verbeteringen tot 10%

Uit het vooronderzoek naar de haalbaarheid bleek dat er een verbetering tot 5% mogelijk is met behulp van een betere afstemming van het gebruik van elektriciteit, warmte, stoom en grondstoffen als water en industrieel gas. Het resulteert in lagere kosten en een kleinere CO2-footprint. Een diepere integratie en optimalisatie binnen het industriële cluster kunnen op de langere termijn leiden tot besparingen van wel 10%. Op deze manier kan de regio Rotterdam zich ontwikkelen tot een "industriële deeleconomie", waarin het delen van resources en de infrastructuur leiden tot zeer efficiënte bedrijfsvoering bij alle ondernemingen in de regio.

Haalbaarheidsonderzoek

Na deze eerste, positieve evaluaties zijn de haven van Rotterdam en Yokogawa nu een haalbaarheidsonderzoek gestart met enkele petrochemische en energiebedrijven binnen het cluster. Het haalbaarheidsonderzoek is gebaseerd op  bestaande bedrijfsvoeringen, om zo concrete gebruikerscases te definiëren. De eerste resultaten van hetonderzoek worden tegen het einde van 2023 verwacht. Indien deze voldoende positief zijn, houdt de volgende stap het ontwikkelen van plannen in voor de uitvoer van praktijkonderzoek onder de deelnemende bedrijven in de haven, te beginnen in 2024.

Ga terug