Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuwe mogelijkheden meerjarige projecten DEI+

Nieuwe mogelijkheden meerjarige projecten DEI+

De subsidie DEI+ biedt vanaf nu mogelijkheden voor meerjarige projecten binnen de thema’s ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ en ‘Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’. Hiervoor komen voortaan projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal vier jaar.

 De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is bedoeld voor ondernemers en eindgebruikers die investeren in energie-innovaties. Voorheen kwamen hiervoor alleen projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal één jaar. De regeling biedt nu ook mogelijkheden voor grootschaligere projecten die bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Daarbij gaat het om de thema's  ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ en ‘Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’.

Flexibilisering elektriciteitssysteem

Het thema Flexibilisering elektriciteitssysteem stimuleert projecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Dit is noodzakelijk om de balans tussen vraag en aanbod van hernieuwbare energie te garanderen. En om te zorgen dat er in 2030 voldoende energie kan worden geleverd.

Economische Zaken koos een aantal mogelijkheden die in aanmerking kunnen komen voor de subsidie. Daarbij zit onder meer de opslag en conversie van duurzame energie, via onder andere waterstof, maar ook stimulering van flexibele vraag. Daarnaast kunnen partijen zich aanmelden die het CO2-vrij regelbaar vermogen kunnen vergroten. Als laatste is geld beschikbaar voor het vergroten van de flexibiliteit van de elektriciteitsnetten voor transport en distributie van elektriciteit. Voor meerjarige projecten is 12,5 miljoen euro beschikbaar.

Ruimtelijke inpassing duurzame energieopwekking

Duurzame manieren om energie op te wekken vergen steeds meer ruimte. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en windparken. Dit thema stimuleert innovatieve oplossingen om dit groeiende ruimtebeslag op te vangen. Daarbij moet aandacht zijn voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen. Economische Zaken subsidieert projecten op het land, verkeersinfrastructuur, binnenwateren en bassins, op zee en in de gebouwde omgeving. Voor deze meerjarige projecten is 4,5 miljoen euro beschikbaar.

Ga terug