Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Net op zee aansluiting Hollandse Kust (west) Alpha drie maanden eerder dan gepland opgeleverd


Na een uitgebreide voorbereiding en drie jaar bouwen op land en zee, is de netaansluiting voor Hollandse Kust (west) Alpha officieel klaar voor inbedrijfstelling. Dat houdt in dat windparkexploitant Ecowende de windturbines, die op zo'n 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee komen te staan, kan aansluiten op het 'stopcontact' op zee van netbeheerder TenneT.

Waar de oplevering in het eerste kwartaal van 2024 gepland stond, ontving TenneT nog voor de feestdagen van 2023 het grid readiness certificaat van DNV. Daarmee is de netaansluiting van het 'stopcontact op zee' op het landelijke elektriciteitsnet na een serie uitvoerige tests officieel klaar voor gebruik. Via de kabelverbinding die bij Heemskerk/Wijk aan Zee aan land komt, is vanaf het hoogspanningsstation langs de A9 bij Beverwijk spanning op dit nieuwe deel van het net gezet.

Elk jaar een verbinding

In 2016 wees het Rijk TenneT aan als netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT de nieuwe windparken op zee aansluit op het landelijk hoogspanningsnet. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf de opdracht om voor 2024 vijf gestandaardiseerde netaansluitingen van 700 megawatt te realiseren. Sinds 2019 is elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd.

Binnen planning en budget

Anne-Marie Taris, interface manager offshore wind farms bij Tennet: “In het Energieakkoord is tien jaar geleden afgesproken dat eind 2023 minimaal 4,5 gigawatt opgesteld vermogen voor wind op zee gerealiseerd moest zijn. Dat is jaarlijks goed voor een hoeveelheid elektriciteit die vergelijkbaar is met het verbruik van vijf miljoen huishoudens. Die opdracht is door alle betrokken partijen binnen planning en budget gerealiseerd. Eerder dan gepland is daar nu met Hollandse Kust (west) Alpha ook netaansluiting nummer zes bij gekomen.”

Ecowende

Nu de netaansluiting klaar is voor gebruik, kan de windparkexploitant Ecowende (een joint venture van Shell en Eneco) de windturbines in het offshore windpark aansluiten, zodra deze gebouwd zijn. Met een geïnstalleerd vermogen van circa 760 megawatt gaat Ecowende in de komende jaren ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag vergroenen. Het windpark wordt naar verwachting in 2026 in gebruik genomen.

Bron en beeld: Tennet

Ga terug