Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Mogelijk zul je ook je product moeten aanpassen om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn”

Exposant in de spotlight: BlueTerra


BlueTerra Energy Experts is een specialistisch en onafhankelijk adviesbureau voor de industrie, tuinbouw en grootzakelijke markt. Zij adviseren op het gebied van onder meer energiebesparing,  duurzame energie en CO2- reductie. Het adviesbureau staat voor slimme, innovatieve, betrouwbare en creatieve oplossingen die ze bereiken vanuit een integrale benadering. Hun dienstverlening bestrijkt de hele keten: van masterplan en conceptuele studie tot en met de uitvoeringsbegeleiding en monitoring. In gesprek met Stijn Schlatmann.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de energietransitie die de industrie niet uit het oog mag verliezen?

“De industrie staat voor een grote uitdaging. Bedrijven moeten op korte termijn aan diverse verplichtingen voldoen zoals de EED-audit en de energiebesparings- en onderzoeksplicht. Dit leidt tot diverse verplichte onderzoeken en maatregelen op korte termijn. Op de middellange termijn komen er diverse rapportageverplichtingen aan zoals de CSRD voor de grotere bedrijven. Daarnaast is het voor bedrijven belangrijk om ook na te denken over de langere termijn, over hoe ze in 2030  CO2-arm of in 2040 CO2-neutraal kunnen produceren. Er is aandacht nodig voor zowel de korte als lange termijn en dat is niet altijd eenvoudig. Bedrijven moeten voorkomen dat ze maatregelen nemen die op de korte termijn interessant zijn maar de lange termijn doelen in de weg zitten.”

“Daarbij zullen bedrijven zich moeten afvragen of hun producten nog bestaansrecht hebben in 2040. Wat betekent CO2-arm of CO2-neutraal produceren voor de keten van grondstof, productieproces, logistiek tot eindgebruik en de mogelijkheid tot recycling? Zelfs de locatie waar een bedrijf is gevestigd zal een bedrijf opnieuw onder de loep moeten nemen. Waar in het verleden op elke locatie in Nederland zonder problemen een aardgas- en elektriciteitsaansluiting in gebruik kon worden genomen, is dit tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. Voldoende capaciteit van je e-aansluiting is kritisch terwijl duurzaam ondernemen ook kan betekenen dat het wenselijk is om je te vestigen in de nabije omgeving van een waterstofleiding of waar samenwerking met andere bedrijven mogelijk is met betrekking tot restwarmtelevering. Bedrijven krijgen meer met hun omgeving te maken en zullen vaak de samenwerking moeten opzoeken.”

Een kritische blik op zowel het productieproces als het product an sich is nodig. “Mogelijk zul je ook je product tegen 2030 of 2040 moeten aanpassen door met andere grondstoffen te werken of door het andere eigenschappen toe te dichten om CO2-neutraal te kunnen produceren. Dit geldt voor allerhande producten, van papier, de basischemie, producten in de bouw, keramische producten enzovoort. Breng daarom als bedrijf je huidige CO2-voetafdruk goed in kaart en ga na waar het meeste CO2-gebruik zit in de keten. Bij kunststof bijvoorbeeld is de grootste CO2-emissie te vinden in het eindstadium. Als het wordt verbrand, komt de meeste CO2 vrij. Ben je echter in staat om kunststof te recyclen, dan kun je in één klap veel CO2 besparen in de keten. Dat geldt voor meer producten. Bij aluminium zit CO2-uitstoot vooral in de winning van de grondstof, maar ook hier geldt dat recycling en hergebruik een groot verschil kan maken. De keuze van de meest geschikte grondstoffen en het sluiten van de keten zullen in de toekomst een enorme rol spelen.”

Waar zetten jullie in 2024 sterk op in?

BlueTerra zal net als voorgaande jaren ook in 2024 bedrijven ondersteunen bij hun korte- en langetermijndoelen. We zijn volop bezig met EED-audits en energiebesparingsonderzoeken. Daarnaast voeren we ook steeds vaker CO2-berekeningen uit voor de hele keten. We brengen de CO2-voetafdruk van bedrijven in kaart en stellen ook Roadmaps op hoe ze  CO2-neutraliteit kunnen bereiken.”

Wat is u bijgebleven van de deelname aan de vorige editie van Industrial Heat & Power?

“Ik merk een toegenomen aandacht voor en interesse in het onderwerp energie in de industrie. Dat is een goede zaak. Daarnaast was er veel aandacht voor energiebesparing in de keten evenals voor waterstof.”

Wat heeft jullie doen besluiten om aan de volgende editie deel te nemen als exposant?

“De combinatie van de beurs met het lezingenprogramma is interessant en daar willen we ook een bijdrage aan leveren. Daarnaast zien we veel van onze bestaande klanten op de beurs maar ontmoeten ook weer nieuwe klanten. Als er veel standhouders zijn en het lezingenprogramma is actueel, dan leidt dit tot een mooie opkomst en nieuwe kansen om de energietransitie met z’n allen succesvol aan te pakken.”

Ga terug