Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Isoleren en de isolatiescan: Plicht en voordeel gaan hand in hand (kennisprogramma)


“Energie besparen is de beste manier om stappen voorwaarts te maken in de energietransitie. Het is immers energie die je niet langer nodig hebt. De overheid wil bedrijven stimuleren om energie te besparen, onder mee door de energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht. De isolatiescan (onderdeel van de onderzoeksplicht) is een belangrijk aspect waar de procesindustrie de aandacht op moet vestigen. VIB en FedEC staan in de startblokken om asset owners te ondersteunen om de isolatiescan succesvol en op tijd door te voeren”, zegt Rene de Schutter, voorzitter van FedEC.

Sinds 1 juli 2023 is de Energiebesparingsplicht verder aangescherpt. Dit betekent dat meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht vallen om het energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen. “Is er sprake van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas bij een bedrijf? Dan is het noodzakelijk alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend”, zegt Rene de Schutter, voorzitter van FedEC. “Bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) hebben ook een onderzoeksplicht waarvan de isolatiescan onderdeel is. Uiterlijk op 1 december 2023 moeten bedrijven en instellingen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de maatregelen”,  aldus de Schutter.

Inspectie

De tijd dringt. “We merken dat steeds meer bedrijven zich dankzij een campagne van de overheid bewust zijn dat ze een isolatiescan moeten uitvoeren en tijdig een rapport moeten indienen”,  zegt hij. “Dit klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het toch nog enigszins complex. Een scan bestaat ten eerste uit de inventarisatie van procesinstallaties en -leidingen die voor isolatie in aanmerking komen. Een bedrijf zal dus alle installaties en leidingen waarvoor isolatie relevant kan zijn, in kaart moeten brengen. Inspectie met een thermische camera is nodig om na te gaan waar en of er mogelijk sprake is van warmteverlies of in geval van koel- en vriesinstallaties koudeverlies. Soms moeten er tientallen kilometers in beeld worden gebracht.”

Advies en rapportage

“Na de inspectie door de inspecteur berekent een adviseur op basis van de resultaten of en op welke plekken er verbetering mogelijk is en of de asset owner de vernieuwing binnen de vijf jaar kan terugverdienen. Hierna volgt het opstellen van een verbeterplan met de specificaties van de besparingsmaatregelen.”

Bevoegd gezag

Na indiening van de rapportage bij RVO zal worden gecontroleerd welke bedrijven een verbeterplan hebben ingediend. Hierna is het lokale bevoegde gezag verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht, waaronder de onderzoeksplicht. “In onze optiek zou bevoegd gezag vooral een procesmatige controle moeten doen. Dat kan door een minder ervaren medewerker gebeuren die de goede vragen stelt en steekproefsgewijs controles uitvoert. Dit neemt wellicht minder tijd in beslag dan een expert met kennis van zaken alle specifieke aanpassingen of verbeteringen te laten onderzoeken.”

Ondersteuning

De tijd dringt voor asset owners om de isolatiescan uit te voeren. “Gelukkig zien we veel bedrijven in de industrie actie ondernemen. Tegelijkertijd vindt een groot deel van de bedrijven het lastig om hiermee aan de slag te gaan. Zowel FedEC als VIB  (Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf) laten bedrijven niet in de kou staan. We hebben voorlichtings- en opleidingsmogelijkheden opgezet voor asset owners, energieadviseurs en inspectiediensten om de isolatiescan op de juiste manier aan te pakken. FedEC richt zich met name op adviseurs terwijl VIB, in samenwerking met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiesector (OOI) de focus legt op de inspectiekant. Tijdens de beurs Industrial Heat & Power zullen we (woe 11 oktober van 11.30-13u)  dieper ingaan op de praktische realisatie van de isolatiescan. Daarnaast laten we met praktijkvoorbeelden zien hoe je aan de plichten kunt voldoen én doeltreffend energiebesparing kunt realiseren door te isoleren.”

Besparen op of door isolatie

Industrial Heat & Power
Woensdag 11 oktober
Podium Industrie, 11:30 – 13:00

Met René de Schutter (Fedec) en Gino de Landtsheer (Borealis)

Meer info en aanmelden: https://www.industrialheatandpower.nl/nl/seminar-reader/besparen-op-of-door-isolatie-NRGY2023-HNP-M203/

Ga terug