Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Industrie anticipeert met CO2-reductieplannen


Industrie anticipeert met CO2-reductieplannen

Steeds meer industriële bedrijven anticiperen op de toekomstige energiesituatie door nu al een CO2-reductieplan te maken. Daar hebben ze meerdere redenen voor, met misschien als belangrijkste argument dat ze ook op de lange termijn hun continuïteit borgen.

Ir. Jan Grift REA van BlueTerra Energy Experts

Een opvallend verschil tussen de eerste en laatste versie van het klimaatakkoord is dat de verplichting voor een CO2-reductieplan er niet meer in staat. Het kabinet vertrouwt geheel op de werking van het marktmechanisme dat de CO2-tax er toe zal leiden dat industriële bedrijven in beweging komen. Dat lijkt te lukken want steeds meer industriële bedrijven anticiperen op de toekomstige energiesituatie door nu al een CO2-reductieplan te maken.

Meerjarenbegroting

Hoewel de verplichting voor een CO2-reductieplan dus is weggevallen, zijn er genoeg redenen te verzinnen om er toch mee door te gaan. Bijvoorbeeld omdat bedrijven willen weten waar ze financieel aan toe zijn. De energietransitie zal naast hogere energiekosten ook tot noodzakelijke investeringen leiden. Dit moet een bedrijf in zijn meerjarenbegroting meenemen omdat ze anders voor onverwachte kosten komen te staan.

Kapitaalvernietiging

Een ander voordeel van een CO2-reductieplan is dat het desinvesteringen voorkomt. Bij het ontbreken van een toekomstvisie vervangen bedrijven utilities en procesapparatuur één op één omdat dit de meeste technische zekerheid biedt. Dit leidt tot kapitaalvernietiging omdat deze apparatuur mogelijk vervroegd moet worden afgeschreven.

Alternatieven

Een ander argument om een CO2-reductieplan te maken, is het feit dat bedrijven zich moeten voorbereiden op de toekomst. De energietransitie noodzaakt bedrijven tijdig onderzoek op te starten om alternatieven voor hoge temperatuurprocessen te ontwikkelen, met bijvoorbeeld elektrochemie.

Infrastructuur

Last but not least: bedrijven, overheid én netwerkbedrijven hebben onvoldoende zicht op de toekomstige behoeften wat betreft de infrastructuur van elektriciteit en gassen zoals waterstof, aardgas, biogas en CO2. Aangezien realisering of aanpassing van deze infrastructuur jaren in beslag neemt, kan dit de bottleneck vormen voor de energietransitie. Er ontstaat nu al congestie op het elektriciteitsnet bij de invoeding van zon- en windenergie.

Door nu al een CO2-reductieplan op te stellen, met daarin de financiële en technische consequenties van de energietransitie, richten industriële bedrijven de blik vooruit en borgen hun continuïteit ook op de lange termijn.

Ga terug