Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

NVDE: Kansen te over voor een groenere industrie

Olof van der Gaag, directeur NVDE

In 2050 moet de industrie circulair zijn en mag deze vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten. In 2030 moet zij 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om deze targets te halen, stelt de overheid maatregelen verplicht.

Olof van der Gaag, directeur van de NVDE: “Er zijn flinke verschillen tussen de tafels van het Klimaatakkoord. De elektriciteitstafel haalt het gemakkelijkst de doelen, zo blijkt uit de doorrekening van het Ontwerp-Klimaatakkoord door het PBL. In 2030 komt al driekwart van de stroom van wind en zon. Bij de industrie wordt het doel niet gehaald, ook niet in het meest gunstige scenario."

Bedrijven met een CO2-uitstoot groter dan 10 kiloton zijn verplicht plannen te maken om hun uitstoot te reduceren. Kleinere bedrijven moeten vanaf 2020 melding maken van de energiebesparende maatregelen die zij hebben genomen. Voor maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar geldt verplichte implementatie. Er moet dus veel extra’s gebeuren.

Van der Gaag"Er wordt nu volop gesproken over een CO2-heffing. Die zou de industrie financiële incentives geven om over te schakelen van aardgas op duurzame bronnen zoals geothermie of biomassa. Elektrificatie van de industrie biedt ook volop kansen. Met windmolens en zonnepanelen kunnen we nog veel meer duurzame elektriciteit opwekken."

Van de bewezen oplossingen voor onder meer opwekking en energie-efficiency, is een deel nog niet rendabel. Voor déze oplossingen zijn veelal subsidies beschikbaar. Welke zijn dit en hoe werkt een aanvraag? Maar ook: een flink deel van de oplossingen is al wél bedrijfseconomisch haalbaar. Welke zijn dát en hoe kunnen díe in processen worden geïntegreerd?

Hoe komt men erachter welke verplichtingen een bedrijf raken? Welke maatregelen kan men nemen om aan de vereisten te voldoen? Hoe passen bepaalde eerste stappen in een meer allesomvattende roadmap voor een proces, plant of site - op weg naar de doelstellingen van 2030 en ‘50? Wat kan men leren van collega’s, leveranciers en adviseurs?

Van der Gaag: "De kosten van windenergie op zee zijn in vijf jaar maar liefst 70 procent gedaald. Als de industrie fors meer duurzame stroom gaat afnemen, is er nog veel meer duurzame productie mogelijk. Kortom: kansen te over voor een groenere industrie. Ik hoop dat het kabinet en de industrie de bal inkoppen.”

Op IH&P: oplossingen en adviezen waarmee men verder kan. Men krijgt er eerlijk antwoord op heel veel vragen. Voor professioneel betrokkenen bij proces- en energieoptimalisatie, is de vakbeurs dan ook zonder twijfel een bezoekje waard. Inclusief uiteraard, haar kennisprogramma, met daarin alle actuele relevante thema’s in de sector.

De beurs vindt plaats van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 oktober, dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur. Toegang is gratis.

Ga terug