Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Hageslagfabrikant Delicia in 2023 van het gas af


Delicia heeft een rijke historie als het aankomt op de productie van chocolade broodbeleg, versieringen en snacks. In 1938 zag het bedrijf het levenslicht in Rotterdam. Sindsdien is het na 2 verhuizingen in Tilburg uitgegroeid tot een productielocatie met ongeveer 150 werknemers en mag het zich als B2B- en B2C-leverancier voor private labels de grootste hagelslagproducenten van Europa noemen. Vanaf 2023 zal het bedrijf volledig van het gas af zijn. Jan Willem Pikaar, director operations bij Delicia legt uit hoe ze dit zullen realiseren.

“Deze doelstelling – van het gas af gaan - is ingebed in onze ambities van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die al langer op de agenda staan. We nemen al jarenlang onze verantwoordelijkheid als het gaat om het leveren van chocolade op verantwoorde wijze: denk daarbij aan gecertificeerde inkoop van cacao, duurzame verpakkingen en diverse support activiteiten. Zo investeren we bijvoorbeeld samen met The Hunger Project in Adomfe, een Ghanese gemeenschap van 10 dorpen in cacaoteeltgebied. Duurzaam ondernemen en produceren dragen we hoog in het vaandel”, stelt Pikaar.

Duurzaam ondernemen betekent ook duurzaam produceren en de CO2-footprint van de eigen productielocatie verkleinen. “We hebben gekeken hoe we in de toekomst inhoud willen geven aan onze energiehuishouding. In principe was het doel om in 2030 van het gas af te gaan, maar zoals het er nu naar uitziet doen we dit al in 2023.”

Biovergassingsinstallatie en warmtenet

Samen met De Kleijn Energy Consultants en Engineers voerde Delicia in 2016 en 2020 EED Energie Audits uit. Doel van zo’n audit en het daarbij behorende verslag, is om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van de onderneming.  “Naar aanleiding van de laatste EED-audit hebben we drie routes onderzocht om van het gas af te komen. Een ervan was om ons afval, dat sterk suikerhoudend is, te vergisten via een biovergassingsinstallatie. Probleem was echter dat we hiermee niet 100% van het gas af zouden kunnen stappen. Daarom gaat ons restafval nog steeds naar de veevoederindustrie. Daarnaast bekeken we de mogelijkheden om ons aan te sluiten aan een warmtenet dat hier in de buurt ligt. Maar ook deze route bleek niet ideaal. Het vergt een investering en op papier lijkt het aantrekkelijk, maar onder de streep is er hiermee geen energiebesparing gerealiseerd en doe je in feite aan window dressing.”

Add on warmtepomp

Daarom is uiteindelijk gekozen voor een derde route: de implementatie van een add on warmtepomp. “In onze processen maken we gebruik van een koelinstallatie die nodig is om onder andere onze vloeibare chocolade weer in vaste vorm te krijgen. Daarnaast gebruiken we warmte om onze gebouwen te verwarmen en voor bepaalde droogstappen in onze productieprocessen. Om van het gas te kunnen afstappen, is hiervoor dus een alternatief nodig. De warmte die bij koelcompressoren vrijkomt wordt normaal aan de buitenlucht afgegeven. Maar door warmteterugwinning kunnen we deze warmte opwaarderen tot een hoger niveau waardoor we er warm water mee kunnen genereren. Door de toevoeging van deze warmtepomp en de systemen met elkaar te verbinden is warmteterugwinning mogelijk. Hierdoor kunnen we niet alleen van het gas af gaan, maar hebben we onder de streep ook minder extra energie nodig. In de nieuwe opstelling kunnen we namelijk de koelcompressor verkleinen en draaien de benodigde pompen efficiënter door een andere opstelling. De extra elektriciteit die we door de warmtepomp nodig zouden hebben, kunnen we aanzienlijk verlagen of zelfs neutraliseren.”

2023 van het gas af

Het doel is om in 2023 volledig van het gas af te kunnen. “We leggen de laatste hand aan de specificaties van de opstelling en apparatuur die we nodig hebben om dit te realiseren. We onderzoeken hoe we de installatie kunnen uitvoeren zonder het bedrijf lange tijd stil te leggen. Dat wordt nog even puzzelen. Uiteindelijk zijn we ook afhankelijk van de levertijden van leveranciers.”

Tips voor andere bedrijven

Pikaar geeft nog een aantal tips voor andere bedrijven die van het gas af willen. “Het is erg belangrijk om diverse routes te verkennen om uiteindelijk voor de beste oplossing te kiezen. Daarbij kan het inschakelen van externe expertise handig zijn aangezien energie consultants vaak meer van de hoed en de rand weten met betrekking tot energievraagstukken dan je zelf voor mogelijk houdt.” Ook is het kijken naar lange termijn oplossingen van belang. “Met window dressing maak je alleen op korte termijn ogenschijnlijk stappen voorwaarts. Grote stappen maken, vergt vaak een grote inspanning én investering. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin de verschillende stakeholders - directieleden, aandeelhouders - op de hoogte te stellen en te enthousiasmeren zodat iedereen volmondig ja zegt tegen de plannen. Als tussentijds blijkt dat door onvoorziene omstandigheden de kosten hoger uitvallen dan berekend, is dit ook eenvoudiger toe te lichten.”

Ga terug