Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Groene waterstof: Van plannen naar uitvoering


Half december is het groene waterstofbedrijf HyCC (The Hydrogen Chemistry Company) opgericht. HyCC zal veilige, betrouwbare, en betaalbare groene waterstof leveren voor de verduurzaming van grote industrieën, zoals de luchtvaart, staalproductie, chemie en raffinaderijen. Het heeft daarvoor alvast een portfolio van meer dan 400 megawatt aan elektrolyseprojecten. Marcel Galjee, managing director van HyCC licht de plannen toe.

“HyCC is een bedrijf dat half december is gelanceerd maar heeft al een lange voorgeschiedenis. Alle waterstofactiviteiten die we hebben opgebouwd vanuit Nobian (gespecialiseerd in de productie van essentiële chemicaliën voor industrieën, red.) zijn nu onderdeel van HyCC. De andere aandeelhouder die voor 50% zal instappen is de Green Investment Group van Macquarie. Zij hebben wereldwijde ervaring met duurzame projectontwikkeling. Samen kunnen we groene waterstofprojecten versnellen.”

Marcel Galjee, managing director van The Hydrogen Chemistry Company

20MW elektrolyse-installatie

Een eerste project dat in de startblokken staat, is Djewels 1. Het doel van dit project is om op het chemiepark in Delfzijl een 20MW elektrolyse-installatie te bouwen voor de productie van groene waterstof. Hiervoor wordt uitsluitend hernieuwbare elektriciteit gebruikt, met name uit wind.  “Van de groene waterstof zal in eerste instantie biomethanol worden geproduceerd door BioMCN, een bestaande biomethanolfabriek op het industrieterrein in Delfzijl. Daarnaast bevindt zich op datzelfde industrieterrein al een waterstofnetwerk waar meerdere bedrijven op zijn aangesloten. Ook hier kan groene waterstof op worden ingevoed. Het leidt daarmee tot de verduurzaming van de moleculen in de regio.” De bouw zal naar verwachting deze zomer starten en is in 2024 operationeel. “Het definitieve investeringsbesluit zal vermoedelijk deze zomer worden genomen. Hierna kunnen we snel echt van start.”

Biokerosine

Naast Djewels 1 loopt er nog een project in Delfzijl, goed voor additioneel 40 MW. De installatie die hiervoor zal worden gebouwd, wordt gekoppeld aan een bioraffinaderij van SkyNRG. Dit bedrijf zal de groene waterstof gebruiken om er biokerosine van te maken van afval- en reststromen die KLM zal afnemen. “Bij dit project zijn we momenteel druk om met alle betrokken partijen een hele waardeketen op te bouwen. Van het stroomlijnen van de afval -en reststromen, het bouwen van een bioraffinaderij tot afname van de eindklant. De tijdslijn loopt direct achter Djewels 1 aan. Ook hier hebben we de intentie om het einde van dit jaar nog te beginnen met de uitvoering.”

Verduurzaming staalproductie

Een derde project situeert zich in Amsterdam/IJmuiden. “Samen met Port of Amsterdam en Tata Steel willen we door middel van elektrolyse de staalproductie verduurzaming. Het plan is er om in IJmuiden een 100MW elektrolyser te bouwen. De geproduceerde groene waterstof zal zijn weg vinden naar Tata Steel, maar ook naar partijen in/rond de omgeving van Amsterdam en IJmuiden.”

Groot, groter, grootst

Tot slot is er nog een 4e project in de pijplijn: het H2-Fifty project. Met BP heeft HyCC een overeenkomst getekend om in het Rotterdamse havengebied een 250MW groene waterstoffabriek te bouwen.

Van plannen naar uitvoering

“De ambitie van HyCC is groot. De eerste projecten in ons portfolio zijn voor ons essentieel als basis voor de opschalingsstappen die nodig zijn. Iedereen heeft het over Gigawatt en er zijn mooie plannen en strategieën met betrekking tot de productie, uitrol en opschaling van groene waterstof. Dat is een mooi vooruitzicht, maar de markt staat in alle opzichten nog in de kinderschoenen. De realiteit is dat op dit moment  een 10MW-installatie in Europa nog steeds de grootste is en deze installatie bestaat inmiddels al 30 jaar. De belangrijkste stap op dit moment is daarom om over te gaan van het maken van plannen naar de uitvoering ervan. Hoe gaan we de plannen en budgetten omzetten in realiteit zodat we een steile leercurve kunnen starten en met elkaar kunnen groeien? We hopen met onze projecten logische schaalstappen te kunnen maken en zo uiteindelijk een hele waardeketen te kunnen opbouwen zodat we bij die beloftevolle Gigawatt-installaties uitkomen. Het is de hoogste tijd om daad bij het woord te voegen.”

Ga terug