Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Flexibel produceren leidt tot flexibele elektrificatie”

Interview met Jacques van de Worp (VEMW)


Duurzame elektriciteit zal de belangrijkste energiebron worden voor de industrie. Een groot verschil met de huidige fossiele energiebronnen. De interactie tussen het intermitterende aanbod en de – vaak vlakke - industriële vraag naar elektriciteit zal groter worden dan nu het geval is. De industrie zal – alleen al uit oogpunt van haar business model – moeten onderzoeken hoe zij haar processen kan aanpassen, waarbij efficiency en flexibiliteit kernelementen zullen zijn.

Zowel vanuit een veranderend energiesysteem- als industrieperspectief wordt geanalyseerd wat de beste oplossingen zijn voor zowel de industrie als voor het hele systeem. Moet ik dan een e-boiler of een warmtepomp installeren, en krijgt warmtebuffering een plek? Jacques van de Worp, beleidsadviseur bij VEMW licht de bijeenkomst toe.

“Flexibiliteit betekent onder meer dat je productieprocessen inclusief de utilities zodanig regelt – o.m. met behulp van buffers – dat je op een vanuit het proces geschikt moment aan peakshaving kunt doen en daarbij het elektriciteitsnet ook mogelijk kunt ontlasten”,  begint Van de Worp. “Is het mogelijk om op bepaalde momenten minder te produceren? Wat moet een bedrijf doen om dit te realiseren? Wat betekent dit voor de investering in de productieprocessen? Flexibel produceren leidt tot flexibele elektrificatie, maar is niet eenvoudig en vergt vaak een andere aanpak en een andere manier van denken. Hetgeen dan weer hoort bij de transitie als veranderingsproces.”

Bram Goorts en Ferdinand Koster zullen vanuit Sappi hun ervaringen delen. Papierfabriek Sappi Maastricht investeerde in een E-boiler waardoor het bedrijf flexcapaciteit biedt aan netbeheerder TenneT. Van de Worp: “Het bedrijf zal de ervaringen met betrekking tot hun e-boiler en flexcapaciteit delen, maar licht ook een tipje van de sluier hoe ze in de toekomst nog meer flexibiliteit willen creëren. Vaak is de combinatie van een e-boiler en warmtepomp een interessante optie.”

Ook op academisch niveau worden de mogelijkheden van meer flexibiliteit onderzocht. “Sikke Klein van de TU Delft kijkt onder meer naar mogelijke manieren waarop bedrijven hun productieprocessen kunnen aanpassen op het aanbod van groene elektriciteit. Hij zal de bevindingen van zijn onderzoek tijdens deze bijeenkomst toelichten.”

Ook andere partijen onderzoeken de mogelijkheden. “ISPT (Institute for Sustainable Process Technology, red.) is in navolging van de TUDelft eveneens een studie gestart. Ze willen nagaan hoe voor drie productieprocessen die veel in Nederland voorkomen, je randvoorwaarden kunt creëren zodat je flexibiliteit kunt uitbouwen en vergroten. Aan de hand van de wetenschap, toegepaste wetenschap en succesverhalen uit de praktijk kunnen we andere bedrijven handvatten bieden.”

Flexibele en efficiënte elektrificatie van de industrie in een duurzaam elektriciteitssysteem
Dinsdag 10 oktober, 14:00 - 15:30
Industrial Heat & Power - Podium Industrie

Ga terug