Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Er is nog veel winst te behalen op het gebied van stoomgebruik”


“Er zijn ongeveer 4.500 stoomketels in Nederland in gebruik voor diverse toepassingen bijvoorbeeld in de foodsector, chemie, ziekenhuizen maar ook vele andere industriële bedrijven. In de praktijk wordt nog erg individueel naar stoominstallaties gekeken. Tegelijkertijd zijn er veel onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn: de energietransitie, onderhoud, het borgen van kennis over de installatie, brandstofkeuze, milieuaspecten, besparingsmogelijkheden, …Kennis delen kan leiden tot win-winsituaties”, legt Wim Cardol uit. Hij is secretaris van het Stoomplatform, een onafhankelijk kenniscentrum voor leveranciers en eindgebruikers van stoominstallaties.

Uitstoot en energietransitie

Er zijn twee onderwerpen die al enige jaren bij bedrijven die met stoom te maken hebben, hoog op de agenda staan, zegt Cardol. “Een eerste is het milieu. Wat moet er gebeuren om de NOx- en CO2-uitstoot te verlagen? Een tweede onderwerp is de energietransitie. Hoe ziet de toekomst eruit? De oorlog in Oekraïne en de sancties die Europa Rusland oplegt, leiden er mogelijk toe dat we op heel korte termijn geen toegang meer hebben tot Russisch gas. Is een tweede brandstof een optie? In landen als Denemarken wordt al gezegd dat als de vraag naar gas groter is dan het aanbod, een aantal grote bedrijven geen gas geleverd zullen krijgen. Mogelijk zal dit ook in Nederland spelen. Is LPG, waterstof of elektriciteit een optie? Bedrijven zullen hierover goed moeten nadenken en de balans moeten opmaken.”


Wim Cardol

Inventarisatie nodig

Daarnaast is het belangrijk om naar de bedrijfsprocessen zelf te kijken, geeft Cardol aan. “De basis waarmee je moet beginnen is om eens in de zoveel tijd een inventarisatie te maken. Bedrijven modificeren en optimaliseren hun bedrijfsprocessen continu. Hierdoor is het heel goed mogelijk dat de vraag naar en het aanbod van stoom niet langer in balans zijn. Je zult dus moeten herinventariseren.” Daarbij is een kritische blik nodig. “Ik heb wel eens meegemaakt dat de stoomketel die stoom opwekt van 185 – 200 graden Celsius werd gebruikt om ook warm water te produceren. Dit is niet de meest efficiënte manier. Pak je het goed aan, dan is vaak nog veel energie te besparen.” Cardol geeft een voorbeeld uit de veehouderij. “Door bijvoorbeeld een vergister te plaatsen kun je biogas produceren die je kunt verbranden terwijl het restproduct weer voor andere toepassingen kan worden gebruikt. Ook dat gebeurt nog veel te weinig. Mijn advies aan bedrijven is om de bedrijfsprocessen kritisch onder de loep te nemen en na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn.”

Kennis

Kennis is daarvoor heel belangrijk. “Op school kun je geen richting “Stoom” kiezen, maar het Stoomplatform heeft 4 verschillende modules op stoomgebied gecertificeerd namelijk stoomopwekking met cilindrische ketels,  waterpijpketels en biomassa gestookte ketels. Maar ook een module voor de gebruikerszijde, dus alle stoominstallaties buiten het ketelhuis. De opleidingen zelf worden door opleidingsinstituten georganiseerd maar de examens en de certificering vallen onder supervisie van het Stoomplatform. Wij bewaken de kwaliteit, dat minimaal 70% moet slagen en we hebben jaarlijks overleg met examinatoren, opleiders en een college van deskundigen.”

Studiedagen

“Zelf proberen we als Stoomplatform up-to-date te blijven door gesprekken met onder meer leveranciers, overheidsinstanties en de markt”, vervolgt Cardol. “We organiseren ook studiedagen waarin relevante onderwerpen worden belicht. Zo ging de laatste themadag over het beheer van stoominstallaties en zetten we de volgende themadag de energietransitie centraal. Ook tijdens Industrial Heat & Power zullen we aanwezig zijn om kennis te delen. Bij ons kunnen bedrijven elke vraag op stoomgebied neerleggen en wij proberen daar vervolgens – volledig onafhankelijk - een passend antwoord op te geven. Op die manier willen we bedrijven ondersteunen om stappen voorwaarts te maken.”

Ga terug