Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Energieflexibiliteit brengt interessante verdienmodellen met zich mee”

Vragenvuur: exposant Stork Thermeq


Stork Thermeq is service partner, adviseur en OEM voor grotere stoominstallaties in de industrie, energieopwekking en (petro)chemie. Ze leveren naast flexibele lage emissiebranders ook stoomketels, E-boilers, warmtewisselaars en grotere drukvaten zoals stoom drums, ontgassers en stoom accumulatoren. Stork Thermeq zoekt daarbij altijd een intensieve samenwerking op met klanten waardoor ze de belangen van de klant beter begrijpt en van daaruit als partner de meest geschikte oplossing kan ontwikkelen. Door de combinatie van OEM en service partner is er een mooi samenspel van ontwerpkennis en de nodige gebruikservaring uit de praktijk.

Wat zijn volgens jullie belangrijke aandachtspunten in de energietransitie die de branche niet uit het oog mag verliezen?

“Het energielandschap wordt meer en meer dynamisch. De druk op reductie van emissies en brandstof consumptie blijft hoog. Grootschalige opwek van duurzame energie geeft naast vergroening ook steeds sterkere fluctuaties op het net. Zowel de day-ahead markt als de onbalansmarkt worden hiermee steeds meer een valide verdienmodel naast het primaire proces van onze klanten. Daarbij zorgen de huidige politieke omstandigheden ervoor dat we niet meer langdurig kunnen vertrouwen op altijd goedkoop beschikbaar gas.”

“Energieflexibiliteit is nu iets geworden waarmee je zowel op landelijk als lokaal niveau kunt acteren. Dat brengt naast de day-ahead en onbalansmarkt ook op lokaal en regionaal niveau interessante verdienmodellen met zich mee. Daarvan kun je profiteren als jouw bedrijf in staat is om op moment van pieken en dalen in het lokale net mee te bewegen.”

“Vergeet daarbij niet dat warmte zich prima op laat slaan. Een eigen windmolen of zonnepark kan bij een beperking op terugleveren met de juiste voorzieningen in het proces ook worden ingezet om proceswarmte te maken. Die kun je opslaan en zodoende later gas besparen. Als je opslag mogelijk maakt, kun je gemakkelijker boven je eigen verbruik extra stroom intrekken als er een overschot op het net is.”

“Het mee kunnen bewegen met de natuur geeft je bedrijf en ons land een aanzienlijke vermindering van afhankelijkheid van fossiele energie zonder dat productie daar sterk onder hoeft te lijden. Wij raden bedrijven eigenlijk aan om die flexibiliteitsvraag te omarmen. Ja, er zijn wat aanpassingen nodig, maar uiteindelijk is het meer een aanvullend verdienmodel dan een beperking. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat klanten die het meest ingesteld waren op flexibiliteit zich het minste zorgen hebben gemaakt over de energiemarkt in relatie tot hun proces.”

“Vergeet niet: Uiteindelijk is reductie van energieverbruik altijd de beste weg. Niet alleen vanwege winstgevendheid. Ook word je minder afhankelijk van de conjunctuur en politieke omstandigheden. Maar daar is nu met de vraag om flexibiliteit een heel nieuw verdienmodel bijgekomen. Als energie een sterke drijver is achter de kosten van je product is ons advies: Omarm dit, maak je bedrijf toekomstbestendig en maak er een kans van.”

Waar zullen jullie je als bedrijf in 2024 sterk op inzetten?

“Emissiereductie door schoner verbranden, inzet van je eigen reststromen en verhoging van rendement blijft natuurlijk een belangrijke pijler. Daarnaast constateren wij een sterk stijgende vraag naar E-boilers om stroomoverschotten om te zetten in proceswarmte. Warmteopslag zoals in een stoomaccumulator is heel aantrekkelijk voor klanten die willen flexibiliseren. Ik zeg met nadruk willen want ook bij klanten die vooraf niet denken te kunnen geldt: waar een wil is, is eigenlijk altijd ook een weg.”


Wat heeft jullie doen besluiten om deel te nemen als exposant?

“We nemen al een paar jaar deel aan Industrial Heat & Power en we merken dat onze aanwezigheid als exposant tot veel meer en betere gesprekken leidt met geïnteresseerden.  Dit helpt naast aanvragen als directe spin-off ook om de koers scherp te houden en te focussen op de belangrijkste uitdagingen van onze klanten.”

Ga terug