Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Energiebesparing en emissiereductie voor stoomsystemen


Energiebesparing en emissiereductie voor stoomsystemen

Als CO2-emissiereductie het doel is, kunnen stoomsystemen met vertrouwde technieken een stuk beter presteren. Dat is de boodschap die Ralf Groenewald het publiek wil meegeven op het stoom-seminar tijdens Industrial Heat & Power. Er valt namelijk nog heel wat te besparen met technische aanpassingen, nieuwe systemen of een beter inzicht in de eigen stoom- en warmtebehoefte.

Groenewald ziet nog genoeg ruimte voor verbeteringen in de Nederlandse Ketelhuizen. ‘De afgelopen jaren maakten leveranciers van stoomsystemen grote stappen met terugwinning van warmte, maar ook bijvoorbeeld brandermanagement, moderne besturingstechniek en meet- en regeltechniek. Die systemen kunnen het gasverbruik behoorlijk temperen, met als afgeleide terugdringing van de CO2-emissies.

Nu is dat laatste, samen met stikstofoxiden-emissies steeds meer een hoofddoel geworden. Ik wil dan ook graag met resultaten van simpele rekenvoorbeelden laten zien dat met de relatief eenvoudige aanpassingen in stoomsystemen veel winst valt te behalen.’

Rekenvoorbeeld

Groenewald vertrekt in zijn voorbeeld van een basis ketelcapaciteit van duizend kilo verzadigde stoom. Hij toont daarbij hoe het thermisch vermogen bij diverse werkdrukken toeneemt en welk effect dat heeft op het rendement van een ketel. Dat rendement vertaalt zich uiteindelijk weer in het relatieve gasverbruik. Groenewald: ‘Hoewel economisers al meer worden toegepast, is hier nog veel winst te halen. In combinatie met een rookgascondensor kan men nog veel meer restwarmte uit rookgassen halen en kan daarmee besparingen van soms tot circa twaalf procent opleveren.’

Groenewald: ‘Ik wil de bezoekers van het seminar graag cijfers voorschotelen die ze kunnen extrapoleren naar hun eigen situatie. Ik ga daarbij uit van een stoomsysteem dat jaarlijks vijfduizend bedrijfsuren maakt. In een bedrijf dat met een tweeploegendienst werkt, is dat ongeveer de bedrijfstijd van een stoomketel. Ze weten ook vaak wel welke druk stoom ze gebruiken, waardoor het rekenen aan de besparingspotentie een stuk eenvoudiger wordt. Zo kan ik ze ook voorrekenen of het zinvol is om een condensaat retoursysteem te bouwen.’

Besparingsopties

Het kan ook zijn dat industriële bedrijven hogere werkdrukken gebruiken dan ze eigenlijk nodig hebben. In dat geval is de besparing eenvoudig te maken. ‘Maar meestal zit daar toch een goede reden achter en moeten ze naar ander besparingsopties kijken’, zegt Groenewald. ‘Ook de overstap van Groningengas naar hoogcalorisch gas kan een behoorlijke impact hebben op de warmteopwekking.’

Stoom is nog steeds een van de beste media voor procesverhitting. Als CO2-besparing en het voorkomen van stikstofoxiden het doel is, is er echter nog veel te verbeteren. Groenewald: ‘Met een helder doel, kan je kiezen welke oplossingen het beste bij jouw situatie passen. Ik laat graag de besparingsopties zien, dan kunnen bedrijven beargumenteert hun keuzes maken.’

Seminar Stoom
Waar: Industrie Theater, Hal 2
Wanneer: woensdag 9 oktober - 12:30 - 14:00

Ga terug