Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Energiebesparing: Een Verplichting of een Kans?

De Rol van ISO 50001 en TipCheck Audits in de Nederlandse Wet Energiebesparingsplicht


Bij een bezoek aan een gemiddeld productiebedrijf valt direct op hoeveel energie onnodig verloren gaat. Dit gebeurt vooral bij processen die veel warmte genereren, bij gebruik van perslucht, en verrassend vaak door het aanhouden van verouderde verlichting die nog niet vervangen is door energie-efficiënte LED-lampen. "Zodra je een koeltoren ziet, weet je dat er aanzienlijke mogelijkheden zijn voor energiebesparing," stelt Arno Bekkers, oprichter van ZMission. Het lijkt alsof er een gebrek aan bewustzijn bestaat over de beschikbare mogelijkheden, mede door tegenstrijdige belangen tussen afdelingen zoals productie, onderhoud en financiën. Daarnaast zorgt een conservatieve bedrijfsvoering in veel gevallen voor een vertraging in het vergroeningsproces.

OPINIE

In onze huidige samenleving, waar het belang van klimaatverandering en duurzaamheid steeds nadrukkelijker naar voren komt, is energiebesparing een onontkoombare noodzaak geworden. De Nederlandse wetgeving op het gebied van energiebesparing, in het bijzonder de energiebesparingsplicht, benadrukt deze noodzaak door bedrijven te verplichten tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Hoewel sommige bedrijven deze regelgeving als een last ervaren, ziet Arno Bekkers, de drijvende kracht achter ZMission, het juist als een kans voor bedrijven om niet alleen bij te dragen aan een duurzamere wereld maar ook om financieel voordeel te behalen. De implementatie van ISO 50001 en het uitvoeren van TipCheck audits zijn praktische voorbeelden van hoe organisaties deze kansen kunnen benutten.

ISO 50001, een internationaal erkende norm voor energiemanagementsystemen, biedt een gestructureerd raamwerk waarmee organisaties hun energie-efficiëntie systematisch kunnen verbeteren. Verre van een starre checklist, fungeert het als een flexibele leidraad die bedrijven ondersteunt bij het monitoren, beheren en reduceren van hun energieverbruik. De ware kracht van ISO 50001 schuilt in het stimuleren van continue verbetering binnen organisaties, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen door verminderd energieverbruik en tegelijkertijd voldoet aan wettelijke vereisten.

De TipCheck audit, gericht op industriële isolatie, biedt bedrijven een extra middel om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Deze audits beoordelen de huidige staat van isolatiesystemen en sporen potentiële verbeterpunten op die kunnen resulteren in significante energie- en kostenbesparingen. Door optimalisatie van de energieprestaties van isolatiesystemen kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot verlagen en bijdragen aan bredere duurzaamheidsdoelstellingen.

De Nederlandse energiebesparingsplicht verplicht bedrijven om deze mogelijkheden serieus te nemen. Echter, in plaats van deze verplichting te zien als een belemmering, zouden bedrijven het moeten opvatten als een stimulans om hun bedrijfsvoering te vernieuwen en te optimaliseren. De voordelen van het naleven van deze wetgeving gaan verder dan enkel het voldoen aan regels. Ze omvatten lagere operationele kosten, een verbeterde marktpositie door duurzamere bedrijfspraktijken, en een significante bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering.

De opvatting dat energiebesparing en duurzaamheid te kostbaar of onhaalbaar zouden zijn, verliest haar grondslag zodra de voordelen op lange termijn en de beschikbare hulpmiddelen in acht worden genomen. Neem als voorbeeld de implementatie van verbeterde technische isolatie; deze maatregel kan leiden tot aanzienlijke besparingen die, in optimale gevallen, soms al binnen enkele maanden worden terugverdiend. We spreken hier over substantiële bedragen, die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's aan besparingen.

Samenvattend, de route naar duurzaamheid en energie-efficiëntie vertegenwoordigt niet slechts een verplichting, maar vooral een kans. Een kans die ZMission, onder leiding van Arno Bekkers, ziet als een pad naar financiële besparingen en reductie van CO2-uitstoot. Door ISO 50001 te implementeren en TipCheck audits uit te voeren, kunnen bedrijven deze kansen aangrijpen en zich profileren als voorlopers in een duurzamere toekomst. Immers, energie besparen is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor de portemonnee.

Ga terug