Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Elektrificatie moet gaan vliegen


Elektrificatie moet gaan vliegen

Hoewel hij ook nog wat uitdagingen ziet, wil Jaques van der Worp van VEMW vooral vaart zetten achter elektrificatie. ‘Als de industrie doorpakt en overheid en netbeheerders hun positie innemen om de transitie daadwerkelijk te faciliteren, kunnen de doelen van 2030 binnen bereik komen.’

Dat elektrificatie hoog op het lijstje staat als oplossingsrichting voor industriële CO2-besparing klinkt logisch. Nederland heeft inmiddels zo’n één gigawatt aan offshore windvermogen staan en zou deze capaciteit rond 2023 moeten verviervoudigen. In 2030 streeft de overheid zelfs naar een offshore windcapaciteit van elf gigawatt. En dan groeit het aantal onshore wind- en zonneparken ook gestaag. De industrie zou een rol kunnen spelen in het balanceren van het energienet en de opslag van overtollige energie in de vorm van warmte, waterstof of producten.

Warmtepomp

Senior policy advisor Jacques van de Worp van VEMW denkt dat  in ieder geval de warmtevraag naar temperaturen onder de tweehonderd graden Celsius elektrisch kan worden ingevuld. ‘Een verkenning onder de ruim vijftig grootste verbruikers van Groningengas bracht al aan het licht dat onder meer warmtepompen en hybride/elektrische boilers een oplossing kunnen bieden voor de lagere temperaturen. Maar die verkenning maakte ook het verschil tussen de gas- en elektrische infrastructuur pijnlijk zichtbaar. Het gassysteem heeft namelijk een acht maal grotere energie inhoud.

Hoogspanning

Er is dus niet alleen heel veel elektriciteit nodig om dezelfde temperaturen te bereiken, maar ook veel zwaardere aansluitingen. In de praktijk komt het er op neer dat een bedrijf een zwaardere middenspanningsaansluiting of zelfs hoogspanningsverbinding zal moeten krijgen. En die koppeling met voldoende capaciteit kan vaak pas op grotere afstand worden gemaakt. En dan hebben we het nog niet gehad over de netbeheerders die zeggen op veel plaatsen geen ruimte te hebben voor nieuwe aansluitcapaciteit.’

Zorgen

Van de Worp maakt zich dan ook grote zorgen om de betaalbaarheid van elektrificatie. ‘De SDE++ subsidie is met name bedoeld om de onrendabele top van nieuwe technologie af te vlakken, maar de projectkosten voor inpassing en realisatie worden hierin niet meegenomen. Je kunt niet zomaar een warmtepomp installeren zonder de nodige procesaanpassingen, nog afgezien van de netaansluiting. Dan zijn er ook nog onzekerheden over de beschikbaarheid van groene stroom. In het conceptadvies van het PBL wordt met een CO2-uitstoot voor stroom gerekend van 183 gram per kilowattuur. Dat zou natuurlijk nul moeten zijn, omdat je alleen groene stroom zou moeten gebruiken.’

Vliegen

Ondanks de vele losse eindjes, wil Van de Worp wel duidelijk maken dat er haast is geboden. ‘De opdracht die de industrie heeft gekregen om in 2030 zijn CO2-emissies drastisch terug te dringen vraagt om een pragmatische aanpak. Zowel de industrie als de overheid moeten er dan ook voor zorgen dat het gaat vliegen. We zullen de knelpunten moeten benoemen, maar ze ook zo snel mogelijk oplossen.

Het duurt te lang als partijen op elkaar gaan wachten of elkaar de schuld geven van vertragingen. De industrie heeft de dreigende CO2-heffing goed op het netvlies staan en heeft ook een intrinsieke motivatie om anders met zijn energie om te gaan. Als de overheid en de netbeheerders hun positie innemen om de transitie daadwerkelijk te faciliteren, kunnen de doelen van 2030 binnen bereik komen.’

Seminar Elektrificatie
Waar: Industrie Theater, Hal 2
Wanneer: dinsdag 8 oktober 10:30 - 12:00

Ga terug