Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Dutch Hydrogen Days: De rol van waterstof bij Yara Sluiskil


Op donderdag 14 oktober bespreekt Gijsbrecht Gunter, manager externe relaties & communicatie bij Yara Sluiskil, als onderdeel van de Dutch Hydrogen Days, de rol van waterstof bij de grootste kunstmestfabriek van noordwest Europa, Yara Sluiskil.

Al meer dan 90 jaar gebruikt Yara Sluiskil waterstof als grondstof. Het moederbedrijf begon de productie ooit op basis van het Birkeland-Eyde proces en ook grootschalige elektrolyse paste Yara tot begin jaren ’90 van de vorige eeuw reeds grootschalig toe. In Sluiskil begon de productie ooit met het waterstofrijke cokesgas van de naastgelegen fabriek.

In de jaren ’60 werd omgeschakeld naar Groningengas en toen in 1998 hoogcalorisch aardgas vanuit de Noordzee via de interconnector beschikbaar kwam, werd dat een belangrijke waterstofbron. In 2018 was Yara de eerste klant van de nieuwe waterstofentiteit van Gasunie waarbij via een bestaande loze aardgasleiding restwaterstof van Dow wordt ingenomen.

Slimme koppelingen maken, zit Yara in de genen. Zo is ook sinds 2009 een directe connectie met de naastgelegen glastuinbouw, waar restwarmte en CO2 aan geleverd wordt.

Sinds 1990 bereikte Yara Sluiskil, ondanks dat de productie fors toenam, reeds een broeikasgas footprint-reductie van 65%, maar met de Climate Roadmap 2030 wil Yara reeds 85% reductie in 2030 bereikt hebben. Oftewel uitdagend gesteld: 20 jaar eerder de klimaatdoelen halen dan gepland.

Vragen die Gijsbrecht Gunter daarbij aan de orde laat komen, zijn onder meer:

  • Wat is de reden waarom Yara als Noors bedrijf zulke grootschalige projecten heeft uitgevoerd en ook een ambitieuze Climate Roadmap heeft
  • Wat zijn de grootste hindernissen om de Roadmap voor 2030 te realiseren?
  • Hoe zit het nu eigenlijk precies met de bruto en netto emissie in Sluiskil?

Datum, locatie en aanmelden

Donderdag 14 oktober 2021
15:00 – 16:30
Industrie Theater @ Industrial Heat & Power

Aanmelden voor deze en de andere presentaties als onderdeel van de Dutch Hydrogen Days is gratis en verloopt direct via de reguliere bezoekersregistratie van Industrial Heat & Power.  

Ga terug